Browse
from 

Celebration of the career contribution of Stanislav Vrána / Janoušek, Vojtěch, Novák, Milan, 1952- -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 52, no. 1-2 (2007), p. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Celestín z Novej šachty v Banskej Štiavnici / Lipovský, Miroslav, Uher, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 323-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Celestiny ze Sahary / Mrázek, Ivan, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 200-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Celestite in Eocene formations of the Sirt Basin (Libya) / Petránek, Jan, 1922-, Zikmund, Josef -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 62, no. 5 (1987), p. 257-269, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Celková charakteristika suché atmosférické depozice / Doušová, Barbora, Minařík, Luděk -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, - (1993), s. 55-60
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Celková charakteristika suché atmosférické depozice / Doušová, Barbora, Minařík, Luděk -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 55-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Celková geologická pozice ložisek rudního pole Rožná-Olší, tektonická stavba, mineralizace / Rozhoň, V., Vilhelm, Svatopluk, Vokoun, J. -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 105-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Celková mineralizace v hydrochemii a analytice vody / Čapková, Alena, Pitter, Pavel, 1930- -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 36, č. 7 (1986), s. 194-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod / Kalinová, Marie, 1951- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 47, č. 1 (2005), s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Celkové obsahy niektorých minerálnych živín v pôde a minerálna sila pôdných substrátov / Bedrna, Zoltán -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 109-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 29 (2003), s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Celostátní konference Hnědé uhlí 1985 / Vít, Vratislav -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 1 (1986), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Celostátní konference "Hnědé uhlí 1988" v Báňské Bystrici / Romportl, Vladimír, Weber, Zdeněk -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1989), s. 144-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 3 (1996), s. 304
Zdroj: ČGS (UNM)
Celostátní seminář "Prognózování těžby a užití nerostných surovin" / Stenczel, Juraj -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 148
Zdroj: ČGS (UNM)
Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů" / Kašpar, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 1 (1991), s. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Celoštátna paleontologická konferencia / Papšíková, Mária -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Celoštátna študentská vedecká konferencia Stavebníctvo 1983 - sekcia geotechnika / Slivovský, Milan -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 32, č. 3 (1984), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Celtic Gold in Bohemia : Mines, Metallurgy and Manufacture / Waldhauser, Jiří -- In: Prehistoric Gold in Europe -- ISBN 0-7923-3255-5 -- s. 577-596
Zdroj: ČGS (UNM)
Celtic gold mines near Jílové a myth or reality?