Browse
from 

Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision / Adamovič, Jiří, Chvátal, M., Frána, Jaroslav, Langrová, Anna, Řanda, Zdeněk, Skála, Roman, Ulrych, Jaromír, Žák, Karel -- In: Chemie der Erde-Geochemistry -- ISSN 0009-2819 -- Roč. 67, č. 4 (2007), s. 301-312
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision / Adamovič, Jiří, 1965-, Chvátal, Marek, 1972-, Frána, Jaroslav, Langrová, Anna, Řanda, Zdeněk, Skála, Roman, Ulrych, Jaromír, 1943-, Žák, Karel, 1957- -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Vol. 67, no. 4 (2007), p. 301-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Cenozoic volcanic complex of the České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry of the Central Part / Balogh, Kadosa, Cajz, Vladimír, Lang, Miloš, Ulrych, Jaromír, Vokurka, Karel -- In: Magmatism and rift basin evolution: excursion guide, abstracts -- ISBN 80-7075-274-2 -- s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Cenozoic volcanic series in western part of the Bohemian Massif / Balogh, K., Hegner, E., Lloyd, F. E., Novák, Jiří Karel, Ulrych, Jaromír, Viereck-Götte, L. G. -- In: Drilling the Eger Rift. Field Trip Guide -- s. 35-36
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cenozoic volcanics between the road E 48 of the section Lubenec - Žalmanov, their position in the petrographic system and importance for the morphological reconstruction of the Tertiary surface, Western Bohemia
Cenozoic volcanism in the Bohemian Massif / Haase, Karsten, Renno, Axel, Wittig, Nadine -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63 -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- s. 165
Zdroj: ČGS (UNM)
Cenozozoic intraplate volcanic rock series of the Bohemian Massif: a review / Balogh, Kadosa, Kropáček, Vladimír, Lang, Miloš, Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 9 (1999), p. 123-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Centenary Meeting of the Paläontologische Gesellschaft, Programme, Abstracts, and Field Guides (Variant.)
A centennary of death of Ján Pettko
A centennary of the birth of Radim Kettner (1891-1967)
Centennial Břevnov seen through hydrogeologist´s eyes
A "centennial" flood on restored stream
Centennial Prague District Břevnov seen with the eyes of hydrogeologist
Center for Earth Dynamics Research (CEDR) - results of five years of activity / Kalvoda, J., Kostelecký, J., Schenk, Vladimír, Vondrák, Jan, Zeman, A. -- In: Reports on Geodesy -- s. 67-83
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010 / Kostelecký, Jan, 1946-, Schenk, Vladimír, 1939-, Vondrák, Jan, 1940-, Zeman, Antonín, 1943- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 1 (157), p. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Central and western part of the Bohemian Massif - Introduction / Kachlík, Václav -- In: Gondwanan margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif: opening meeting 2004 of the International Geoscience Programme IGCP 497 "The Rheic Ocean: Its Origin, Evolution and Correlatives -- ISBN 80-86561-2 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
The Central Bohemian Basin as a potential carbon dioxide storage site
Central Bohemian Pluton / Janoušek, Vojtěch, 1968- -- In: Genetic significance of phosphorus in fractionated granites - Excursion guide -- ISBN 80-7075-273-4 -- s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
The Central Bohemian Plutonic Complex : A multi-generation intrusive complex with locally developed mafic-silicic layered magma chambers / Holub, František V. -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 265-266
Zdroj: ČGS (UNM)
The Central Bohemian plutonic Complex : Geology, chemical composition and genetic interpretation / Holub, František V., Machart, Jiří, Manová, Magdalena -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Vol. 31 (1997), p. 27-50
Zdroj: ČGS (UNM)