Browse
from 

Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova / Beneš, Martin, Pauliš, Petr, 1956-, Vojtek, Jan -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 4 (2007), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Challenges in high-pressure granulite metamorphism in the era of pseudosections: reaction textures, compositional zoning and tectonic interpretation with examples from the Bohemian Massif / O´Brien, Patrick J. -- In: Journal of metamorphic geology -- ISSN 0263-4929 -- Vol. 26, no. 2 (2008), p. 235-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Challenges to Chemical Geology. Abstracts (Variant.)
Challenging applications of iterative solvers in geotechnics / Blaheta, Radim, Byczanski, Petr, Jakl, Ondřej, Kohut, Roman, Kolcun, Alexej, Krečmer, Karel, Starý, Jiří -- In: Iterative Methods, Preconditioning and Numerical PDEs -- s. 30-33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko) / Krausová, Dagmar, Losos, Zdeněk, Sulovský, Petr, Zimák, Jiří -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 80, č. 1/2 (1995), s. 9-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Chamosite ('strigovite') from the Žulová massif (Czech Republic) and its comparison with chlorites from Strzegom-Sobótka massif (Poland)
Change Detection over Sokolov Open-Pit Mining Area, Czech Republic, Using Multi-Temporal HyMAP Data (2009-2010) / Adar, Simon, Ben-Dor, Eyal, Bourguignon, Anna, Brook, Anna, Chevrel, Stephane, Ehrler, Christoph, Fisher, Christian, Hanuš, jan, Kopačková, Veronika, Livne, Il, Mišurec, Jan, Notesco, Gila, Rojík, Petr, Shkolnisky, Y., Zelenková, Kateřina -- In: Proceedings of SPIE -- ISSN 0277-786X -- Roč. 8180, č. 11/2011 (2011), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Change in hydraulic conductivity by adding lime in compacting clay liners / Boháč, Jan, Metelková, Zdeňka -- In: 1st middle european conference on landfill technology, 6.-8.2.2008 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Change in soil microstructure caused by shear movements
Change in weathering and erosion due to anthropogenic activities / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada joint annual meeting with Society of Economic Geologists, May 27-29 Mai 1991, Toronto. Program with Abstracts. Volume 16 -- s. 93
Zdroj: ČGS (UNM)
Change of activity as a possible consequence of crisis in biota (example: behavior of ophiuroids documented by the trace fossils / Mikuláš, Radek -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 22-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Change of activity as a possible consequence of crisis of biota (example: behavior of ophiuroids documented by the trace fossils) / Mikuláš, Radek -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- No. 1 (1994), p. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Change of magnetic properties due to fluctuations of hydrocarbon contaminated groundwater in unconsolidated sediments / Appel, E., Blaha, U., Petrovský, Eduard, Rijal, M. L. -- In: Environmental Pollution -- ISSN 0269-7491 -- Roč. 158, č. 5 (2010), s. 1756-1762
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The change of precipitation totals in different European localities during 1900-2000 / Střeštík, Jaroslav -- In: Environmental changes and adaptation strategies -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 40, č. 4 (1996), s. 421-429
Zdroj: ČGS (UNM)
Changes and particularities of water condition of the Ostravice River
Changes due to weathering calcareous marlstones of some historical buildings in Prague / Čichovský, Ludvík -- In: Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts -- s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia / Kubizňáková, Jana -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 128
Zdroj: ČGS (UNM)
Changes in assemblages of planktonic Foraminifera in the Lower and Middle Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin / Štemproková-Jírová, Dana -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 1-2 (1992), p. 37-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Changes in biocenoses and development of river beds in selected profiles on the Bečva river after floods in 1997