Browse
from 

Characterization of the Interphase in Carbon Fiber Reinforced Polymeric Composite by a Modulus Mapping Test / Balík, Karel, Sedláček, R., Sochor, M., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Šepitka, J. -- In: Key Engineering Materials -- Roč. 586, - (2014), s. 253-256
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Characterization of the Lower Carboniferous siliciclastic sediments at the map-sheet 25-123 Hranice
Characterization of the mineral forming environment of some Příbram deposits based on fluid inclusion studies
Characterization of the Parakidograptus acuminatus graptolite Biozone in the Silurian of the Barrancos region (Ossa Morena Zone, South Portugal) / Gutierrez-Marco, J. C., Oliveira, J. T., Picarra, J. M., Štorch, Petr -- In: Comunicacoes Instituto Geológico e Mineiro -- Roč. 81, - (1995), s. 3-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Characterization of the Parakidograptus acuminatus graptolite Biozone in the Silurian of the Barrancos region (Ossa Morena Zone, South Portugal) / Gutiérrez-Marco, Juan-Carlos, Oliveira, J. T., Picarra, J. M., Štorch, Petr -- In: Comunicacoes do Instituto Geológico e Mineiro -- ISSN 0037-2730 -- Vol. 81 (1995), p. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Characterization of weakly deformed limestone from Chotec, Bohemia by neutron transmission / Hladil, Jindřich, Kalvoda, L., Machek, Matěj, Vratislav, S. -- In: Zeitschrift für Kristallographie Proceedings -- Roč. 1, 1/2 (2011), s. 113-118
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Charakter a pespektívy Hg mineralizácie v Kremnických vrchoch / Knésl, Juraj -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 208-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava / Dovolil, Miroslav -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 12 (1995), s. 19-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter der Olivine in Minetten
Charakter doli rassejannych elementov v četvertičnych otloženijach (počvach i lëssach) v okrestnosti g. Brno
Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku / Martínek, Karel, Štor, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa / Bielesz, Michal, Matýsek, Dalibor, 1960-, Petrošová, M., Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Karel -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 382-393
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor) / Rákosová, Marcela -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1982), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj / Cajz, Vladimír, 1959-, Rapprich, Vladislav -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 2 (2007), s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter mineralizace uranového ložiska jasenice / Scharmová, Marta, Šouba, Milan -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie -- Č. 26 (1984), s. 131-172, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter mineralizacii uronogo mestoroždenija Jasenice
Charakter neotektonické morfostruktury Krušných hor a model jejího vzniku / Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 6 (1988), s. 333-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně / Fričová, Alexandra, Pudilová, Marta, Strnad, Stanislav, Zachariáš, Jiří -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 115-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter paleofluid v postmagmatických puklinových hydrotermálních mineralizacích v granitických horninách Českého masívu / Dobeš, Petr -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Charakter pegmatitové žíly Dlouhá Brtnice / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)