Browse
from 

Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov) / Kirchner, Karel, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 103-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě (33-21 Slavonice) / Houzar, Stanislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 112-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika najrozšírenejších triasových karbonátových hornín centrálnych západných Karpát z hľadiska ich surovinového významu / Hanáček, Jozef -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí / Ďurišová, Jana, 1936- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 29 (1990), s. 167-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí / Dobeš, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika organické hmoty v prachu a říčních sedimentech z exponovaných oblastí vnitřní Prahy, Česká Republika
Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu / Pluskal, Oskar -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika počvennych svojst i soderžanija mikroelementov v počvach Moravii. II. : rajon Brno-okrestnosti : mesta proizrastanija: Lelekovice burozemy i buryje počvy podzolistyje na arkosovych pesčankach
Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace ve Velké u Milevska / Černý, P., Litochleb, J., Šrein, Vladimír -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- č. 34 (1994), s. 19-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 34, č. 1-2 (1994), s. 19-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. I., okres Brno-venkov, lokalita: Bosonohy (hnědé půdy) / Dostál, Pavel, Vaculík, Rudolf, 1927- -- In: Acta Universitatis Agriculturae. Facultas agronomica -- Roč. 33, č. 1 (1985), s. 131-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. II. : okres Brno-venkov, lokalita: Lelekovice (hnědozemě a hnědé půdy) / Dostál, Pavel, Vaculík, Rudolf, 1927- -- In: Acta Universitatis Agriculturae. Facultas agronomica -- Roč. 33, č. 1 (1985), s. 141-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy / Divinec, Lubomír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 227-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice) / Gilíková, Helena, Maštera, Lubomír, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice / Gilíková, Helena, Maštera, L., Otava, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. září (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika / Jehlička, Jan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti / Antal, Boris, Jarkovský, Ján -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 155-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika svojstv počv Moravii i soderžanije v nich mikroelementov. I., rajon Brno-okrestnosti : mesta proizrastanija Bosonogi: burnyje počvy
Charakteristika tiažového poľa Západných Karpát a ich okolia / Ibrmajer, Jaroslav, Plančár, Jozef -- In: Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát -- s. 21-29
Zdroj: ČGS (UNM)