Browse
from 

Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, - (1998), s. 207-209
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 207-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus karbonátů z hydrotermálních žil ve variských flyšových souvrstvích Nízkého Jeseníku (Český masiv)
Chemismus křemitých hornin z ložiska sulfidických Zn-Pb rud Horní Benešov / Patočka, František -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 6 (1984), s. 331-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus lesních půd ve vztahu ke stavu lesa (a obráceně) / Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Půlkrábková, Markéta -- In: Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti. Sborník semináře, Kašperské Hory -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemismus metabazitů metamorfovaného ostrova netvořicko-neveklovského / Huspeka, J., Matějka, Dobroslav -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 61-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou) / Breiter, Karel, 1956- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 102-104, Příl. VI
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části Moůdanubika / Breiter, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemismus paulignitu z Vinařické hory / Hloušek, Jan, Rychlý, Rudolf, Veselovský, František, 1948- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 109
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti / Różkowski, Andrzej -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 87-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus Prášilského jezera a jeho přítoků během letní teplotní stratifikace v roce 1998
Chemismus proterozoických hornin s pyritem u Kamence a Liblína (barrandienské proterozoikum) / Bernardová, Emílie, Breiter, Karel, 1956-, Pašava, Jan, 1957- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 241-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika / Patočka, František -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 31, č. 1-2 (1991), s. 118-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus terciérních alkalických vulkanitů středozápadní části české křídové pánve a přilehlých oblastí
Chemismus terciérních alkalických vulkanitů v krystaliniku sv. od lužického zlomu v severních Čechách
Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika / Drábek, Milan, Pouba, Z. (1999) -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998 -- ISBN 8072121170
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika / Drábek, Milan, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus vápníku energeticky využívaných termálních vod v oblasti podunajské nížiny / Juránek, Jiří, Pulkrábková, Zora, Škollová, Zdena -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 5 (1986), s. 142-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus vápníku termální vody energetického hydrogeotermálního systému v lokalitě "Podhájská" / Juránek, Jiří, Pulkrábková, Zora -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 36, č. 2 (1986), s. 31-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 37 (2001), s. 27-36
Zdroj: ČGS (UNM)