Browse
from 

Chronological constraints of late- and post-orogenic emplacement of lamprophyre dykes in the southeastern Bohemian Massif, Austria / Dallmeyer, Robert David, 1944-, Fritz, Harald, Neubauer, Franz -- In: Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen -- ISSN 0036-7699 -- Vol. 83, no. 3 (2003), p. 317-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronological constraints on the Palaeozoic geodynamic evolution of the Variscan orogenic root system: Moldanubian Zone of the Bohemian Massif / Hegner, Ernst, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla, Wendt, Immo -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 114
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronological constraints on the Palaeozoic geodynamic evolution of the Variscan orogenic root system: Moldanubian Zone of the Bohemian Massif / Hegner, Ernst, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Schulmann, Karel, Wendt, Immo (2003) -- In: Journal of the Geological Society -- ISBN 1210-8197
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
CHRONOLOGICAL CONSTRAINTS ON THE PRE-OROGENIC HISTORY, BURIAL AND EXHUMATION OF DEEP-SEATED ROCKS ALONG THE EASTERN MARGIN OF THE VARISCAN OROGEN, BOHEMIAN MASSIF, CZECH REPUBLIC / Hegner, Ernst, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla, Wendt, Immo -- In: American Journal of Science -- ISSN 0002-9599 -- Roč. 305, č. 5 (2005), 42
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chronological constraints on the pre-orogenic history, burial and exhumation of deep-seated rocks along the eastern margin of the Variscan Orogen, Bohemian Massif, Czech Republic / Hegner, Ernst, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, 1958-, Štípská, Pavla, Wendt, Immo -- In: American journal of science -- ISSN 0002-9599 -- Vol. 305, no. 5 (2005), p. 407-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronological constraints on the pre-Variscan evolution of the northeastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic / Jaeckel, P., Kröner, Alfred, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 179 (2000), p. 175-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronological development of Neogene andesite volcanism in Eastern Slovakia in the light of magnetostratigraphic scale
Chronological implications of the paleomagnetic record of the Late Cenozoic volcanic activity along the Moravia-Silesia border (NE Bohemian Massif) / Cajz, Vladimír, Čížková, Krystýna, Pécskay, Zoltán, Schnabl, Petr, Skácelová, Zuzana, Šlechta, Stanislav, Venhodová, Daniela -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 63, č. 5 (2012), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chronological implications of the paleomagnetic record of the Late Cenozoic volcanic activity along the Moravia-Silesia border (NE Bohemian Massif) / Cajz, Vladimír, Čížková, Kristýna, Pécskay, Z., Schnabl, Petr, Skácelová, Z., Šlechta, Stanislav, Venhodová, Daniela -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 63, č. 5 (2012), s. 423-435
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno? / Kadlec, Jaroslav -- In: 9. KVARTÉR 2003 -- s. 6-7
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno? / Kadlec, Jaroslav, 1961- -- In: 9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- s. 6-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronologické záznamy o předorogenní historii, pohřbení a exhumaci spodnokorových hornin na východním okraji Variského orgenu, Český masív, Česká republika.
Chronologický model neotektonických pohybů ve střední Evropě / Procházková, Dana, Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 8 (1992), s. 445-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronologie akutního koronárního syndromu / Groch, L., Hlinomaz, O., Horňáček, I., Kala, P., Novák, M., Rezek, M., Sitar, J., Sitar Jr., J., Střeštík, Jaroslav, Špinar, J., Tejc, M. -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 152-155
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Chronologie akutního koronárního syndromu / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Kardiologická revue -- Roč. 11, č. 1 (2009), s. 32-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Chronology of Early Carboniferous compressional and extensional events in the Saxothuringian Zone of the Bohemian Massif in the Czech Republic from integraded geochronological and deformational sequence studies / Bowes, D. R., Farrow, C. M., Hopgood, A. M., Jelínek, Emil, 1943-, Košler, Jan, 1965-, Rogers, G. -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 213-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronology of movements in Central Europe in neotectonic era / Procházková, Dana, Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronostratigraphy of Upper Pleistocene deposits in Central Europe by luminescence dating / Frechen, M. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska / Chvojka, Pavel -- In: Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 26, č. prosinec (2008), 29
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining / Mikuláš, Radek -- In: Excursion Guide Barrandian -- s. 37-38
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ