Browse
from 

Crystallography of the Sb-Te-Ni system / Císařová, I., Drábek, M., Laufek, F., Skála, Roman -- In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology -- ISSN 1211-5894 -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 153-154
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Crystalochemistry of analcime / Pechar, František -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 4 (1989), s. 469-487
Zdroj: ČGS (UNM)
Crystalová struktura owyheeitu Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: zpřesnění z synchrotronových práškových dat
Cs-ferriannite as a possible host for waste cesium: crystal structure and synthesis / Drábek, Milan, Mellini, Marcello, Rieder, Milan, Weiss, Zdeněk -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 8, no. 6 (1996), p. 1265-1271
Zdroj: ČGS (UNM)
Cs-tetra-ferri-annite: High-pressure and high-temperature behaviour of a potential nuclear waste disposal phase / Comodi, Paola, Drábek, Milan, Rieder, Milan, Weiss, Zdeněk, Zanazzi, Pier Francesco -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 84, no. 3 (1999), p. 325-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Cs-tetra-ferri-annite:High pressure and high-temperature behavior of a potentional nuclear waste disposal phase / Comodi, P., Drábek, Milan, Rieder, M., Weiss, Z., Zanazzi, P. -- In: The American Mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Roč. 84 (1999), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ctibor Votrubec died
Ctibor Votrubec už není mezi námi / Střída, Miroslav -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 102, č. 2 (1997), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Skořepa, Jaroslav -- In: Ovzduší 2009 -- ISBN 978-80-210-4829-4 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Cu-Ag-V mineralization in melaphyre from Studenec near Jilemnice (foothills of the Giant Mts., Czech Republic)
Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Chlupáčová, Marta, Dohnal, Jiří, Fišera, Milan, 1937-, Jedlička, Jaromír, Křesina, Lukáš, Kvaček, Milan, 1930-1993, Patočka, František -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 29 (1990), s. 109-140
Zdroj: ČGS (UNM)
The Cu-Mo ore deposit Vidly, the Hrubý Jeseník Mts. Czechoslovakia
Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum) / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, 1929-, Nepejchal, Miroslav, 1948-, Škoda, Radek -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 55, č. 2 (2006), s. 105-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic / Čejka, Jiří, 1929-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968-, Škovíra, Jiří -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 54, no. 4 (2009), p. 355-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic / Čejka, Jiří, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škovíra, Jiří -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 54, č. 4 (2009), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Cu-rich rucklidgeite and an unnamed Pb-Au-Bi sulphotelluride from the gold deposit Jílové u Prahy / Breiter, Karel, 1956-, Malátek, Jiří, Pašava, Jan, 1957-, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 61, no. 4 (1986), p. 217-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Cu-skarn at Mt. Kotel, Krkonoše Mts., Czech Republic
Cu-skarn v Kotli v Krkonoších / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Cubitostrea Sarumensis (Woods, 1913), new species of fossil oyster in the Cretaceous of Bohemia / Záruba, Bořivoj -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 167, no. 1-4 (1998), p. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Cuesta relief at the south of Bohemian basin in the Novohradka river area