Browse
from 

Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Chlupáčová, Marta, Dohnal, Jiří, Fišera, Milan, 1937-, Jedlička, Jaromír, Křesina, Lukáš, Kvaček, Milan, 1930-1993, Patočka, František -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 29 (1990), s. 109-140
Zdroj: ČGS (UNM)
The Cu-Mo ore deposit Vidly, the Hrubý Jeseník Mts. Czechoslovakia
Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum) / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, 1929-, Nepejchal, Miroslav, 1948-, Škoda, Radek -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 55, č. 2 (2006), s. 105-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic / Čejka, Jiří, 1929-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968-, Škovíra, Jiří -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 54, no. 4 (2009), p. 355-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic / Čejka, Jiří, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škovíra, Jiří -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 54, č. 4 (2009), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Cu-rich rucklidgeite and an unnamed Pb-Au-Bi sulphotelluride from the gold deposit Jílové u Prahy / Breiter, Karel, 1956-, Malátek, Jiří, Pašava, Jan, 1957-, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 61, no. 4 (1986), p. 217-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Cu-skarn at Mt. Kotel, Krkonoše Mts., Czech Republic
Cu-skarn v Kotli v Krkonoších / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Cubitostrea Sarumensis (Woods, 1913), new species of fossil oyster in the Cretaceous of Bohemia / Záruba, Bořivoj -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 167, no. 1-4 (1998), p. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Cuesta relief at the south of Bohemian basin in the Novohradka river area
The culmian flora from the basement of the Němčičky Coal Basin in southern Moravia (Moravo-Silesian Paleozoic)
Cultivating geoethical responsibility to future generations / Němcová, Lidmila, Němec, Václav -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
The Cultural and Economic Conditions of Decision - Making for Sustainable City. Case Study: Brno / Barták, R., Dokoupil, M., Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 3, 1-2 (1995), s. 2-29
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy, Libraries - Archives - Collections, 8th International Symposium 3rd to 7th October 2005 - Schwaz (Tyrol, Austria) : History of Earth Sciences in Austria, 5th Symposium 3rd to 7th October 2005 - Schwaz (Tyrol, Austria) (Variant.)
Cultural Monument Jeroným Mine, Czech Republic - Contribution to the Geomechanical Stability Assessment / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Žůrek, P. -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science -- -, M-29/395/ (2006), s. 137-145
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 55-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 163, č. 1-4 (1994), s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Vol. 86 (2001), p. 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Cummingtonite from Přísečnice, Krušné hory Mts, Czech Republic
Cummingtonite in probably Cambrian plutonites of the northernmost Barrandian Neoproterozoic (Central Bohemia)