Browse
from 

Daily, seasonal, and annual relationships between air and subsurface temperatures / Čermák, Vladimír, Enz, J. W., Krešl, Milan, Pollack, H. N., Smerdon, J. E., Šafanda, Jan, Wehmiller, J. F. -- In: Journal of Geophysical Research -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 111, D7 (2006)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Daily streamwater runoff characteristics from the ICP IM catchments (CZ01, CZ02, DE01) in the Bohemian Massif / Beudert, Burkhard, Čech, Jan, Červenková, Jaroslava, Dieffenbach-Fries, Helga, Fottová, Daniela, Krám, Pavel, Váňa, Milan -- In: The Finnish Environment -- ISSN 1238-7312 -- Č. 28 (2008), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Daily surface runoff characteristics from fourteen forest catchments of the Czech GEOMON network in 19994-2005 water years
Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe) / Burliga, Stanisław, Wojewoda, Jurand -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 56, č. 9 (2008), s. 857-862
Zdroj: ČGS (UNM)
Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic / Gába, Zdeněk, 1939-, Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 49, č. 3 (2000), s. 253-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Dala-porphyre with phengite enclosures in feldspar phenocrysts from glacial deposits near Supíkovice (Czech Republic)
Dálkový průzkum neživé přírody / Plachý, Stanislav -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 2 (1983), s. 77-80, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Dálkový průzkum Země / Dornič, Ján -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Dálkový průzkum Země / Plachý, Stanislav -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 28, č. 12 (1983), s. 849-851
Zdroj: ČGS (UNM)
Dálkový průzkum Země / Faiman, Zbyšek -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 1 (1982), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Dálkový průzkum Země z družic / Čapek, Richard -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 88, č. 4 (1983), s. 298-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Dalmanitoid and acastoid trilobites and their evolution in the Prague Basin (Czech Republic) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Hörbinger, František -- In: Advances in Trilobite Research. Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de Espaňa -- ISBN 978-84-7840-759-0 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dalmanitoid and acastoid trilobites and their evolution in the Prague Basin (Czech Republic) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Hörbinger, František, Mergl, Michal (2008) -- In: Advances in trilobite research -- ISBN 978-84-7840-759-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Dalmanitoidean and acastoidean trilobites as indicators of faunal exchanges between the Prague Basin, Czech Republic, and other regions / Budil, Petr -- In: IGCP 497: The Rheic Ocean - Its Origin, Evolution and Correlatives. Project Meeting: July 5th 2005, University of Portsmouth. Conference Abstracts and Programme -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Dalmanitoidní a acastoidní trilobiti pražské pánve jako indikátory migrací fauny v rámci rheického oceánu / Budil, Petr, 1969- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Dalmanitoidní a akastoidní trilobiti a jejich evoluce v pražské pánvi (Česká republika)
Dálnice a Středohoří - neřešitelný problém? / Cajz, Vladimír -- In: Příspěvky k ústecké vlastivědě -- č. 1 (2000), s. 1-9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dálnice D1 po chemickém posypu mokrá / Gajdošík, Josef -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 104-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 104-105
Zdroj: ČGS (UNM)