Browse
from 

Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 91 (2006), s. 89-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Demesmaekerite from uranium deposit Zálesí in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
The Demir-Kapija-Gevgelija ophiolite massif, Macedonia, Yugoslavia / Bowes, D. R., Dudek, Arnošt, 1928-, Dumurdzanov, N., Ivanov, T., Jaroš, Josef, Jelínek, Emil, 1943-, Mísař, Zdeněk, Pačesová, Magdalena -- In: Ofioliti -- ISSN 0391-2612 -- Roč. 12, č. 3 (1987), s. 457-478
Zdroj: ČGS (UNM)
Demografický vývoj malých moravských měst / Vaishar, Antonín -- In: Geografie malých měst -- s. 9-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Demographic Prognoses for Some Seats in the Ostrava Region / Vaishar, Antonín -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 16-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Demonstration of creep on three-dimensional physical models / Skořepová, Jiřina -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 84 (1992), s. 193-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Demonstrationn of the Zlatno porphyry copper ore deposit in panning prospection
Demonstrations of the Kačák event (Middle Devonian, uppermost Eifelian) at some Barrandian localities / Budil, Petr, 1969- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 4 (1995), p. 1-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945 / Raclavský, Jaromír, Suldovský, Josef, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 7-8 (2009), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendritické struktury v měsíčním materiálu / Palivcová, Marie, 1918- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 409-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronological analysis of Čeřeniště landslide (Czech Republic) / Fantucci, R., Rybář, Jan, Vilímek, V. -- In: Geological and Geotechnical Influences in the Preservation of Historical and Cultural Heritage -- s. 493-500
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dendrochronological record of coupling between landslides and eroding stream chanel (Western Outer Carpathians, Czech Republic) / Fajer, Maria, Malik, Ireneusz, Papciak, Tomas, Wistuba, Małgorzata -- In: Studia geomorphologica carpatho-balcanica -- ISSN 0081-6434 -- Vol. 47 (2013), p. 107-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná river valley in the last 150 years, The Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic / Hrádek, Mojmír -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 2-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic) / Hrádek, Mojmír, 1938-, Malik, Ireneusz -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 15, no. 3 (2007), p. 2-10, 4. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronological research and radiocarbon dating of subfossil trunks from Mohelnice (Northern Moravia) / Dvorská, Jitka, Vít, Jan -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice / Dvorská, Jitka, Vít, Jan -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronologické záznamy morfologických transformací nivy Desné za posledních 150 let, Hrubý Jeseník (Česká republika)
Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy) / Šilhán, Karel -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 3 (2008), s. 265-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronologische und radiometrische Bearbeitung subfossiler Baumstämme aus Mohelnice, Nordmähren / Vít, Jan, Vrbová-Dvorská, Jitka -- In: Studien zum Burgwall von Mikulčice -- Roč. 2005, č. 6 (2005)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dendrochronologische Untersuchungen an subfossilen Eichen aus Labe-Schottern / Kyncl, Josef, Leuschner, Hanns Hubert -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)