Browse
from 

Dendrochronology of debris flows fan on the western slope of Mt. Travný (1 203 m) (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Dendrogeochemical record of pollution from mining and smelting in Copperbelt, Zambia / Ettler, Vojtěch, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mihaljevic, Martin, Šebek, Ondřej, Veselovský, František -- In: Environmental and health impacts of mining in Africa -- ISBN 978-80-7075-781-9 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště / Daňhelka, Jan -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 106, č. 3 (2001), s. 166-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrogeomorphological investigations of slope deformation on Salesius Hill in the Krušné Hory Mts / Fantucci, R., Stemberk, Josef, Vilímek, V. -- In: Landslides -- ISBN 90-5410-302-7 -- s. 321-326
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dendrogeomorphological research of a landslide area near Čeřeniště
Dendroid graptolites of the Tetragraptus abbreviatus Biozone (Klabava Formation, Barrandian Ordovician) / Kraft, Petr -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 4 (1990), s. 249-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (Eastern Russia) / Košťák, Martin, 1971-, Mazuch, Martin, Sakala, Jakub, Štěpánková, Jana -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 125-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (eastern Russia) / Košťák, Martin, Mazuch, Martin, Sakala, Jakub, Svobodová, Jana -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 2006, č. 47 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Denitrifikace spalin jako zdroj emisí oxidu dusného / Borovec, K., Danihelka, P., Kula, Petr -- In: Ochrana ovzdušia. 17. konferencia so zahraničnou účasťou. Zborník konferencie -- s. 68-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Kardiologická revue -- Roč. 7, č. 2 (2005), s. 95-98
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 160-165
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ / Frantál, Bohumil, Klapka, Pavel, Kunc, J., Maryáš, J. -- In: XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách -- S. 177-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust / Bielik, Miroslav, Burda, Miloslav, Fusán, Oto, Majcin, Dušan, Trešl, Jiří, Vyskočil, Vincenc -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 6 (1991), s. 315-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Density characterization of the rocks of the Krkonoše-Jizerské hory crystalline and of the Lužice- and Krkonoše-Jizerské hory plutons
Density inhomogeneities in the upper mantle of Central Europe and their gravitational effects / Burda, Miloslav, Hübner, Miloš, Vyskočil, Vincenc -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 32, no. 1 (1988), p. 54-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Density models of Roztoky pseudotrachyte caldera in the České Středohoří Mts. / Mrlina, Jan -- In: Proceedings : Symposium New Mineral Raw Materials - NEMIRAM -- s. 149-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles / Bielik, M., Bielik, Miroslav, Blížkovský, M., Blížkovský, Milan, Burda, Miloslav, Fusán, O., Fusán, Oto, Herrmann, H., Herrmann, Hynek, Hübner, Miloš, Novotný, A., Novotný, Antonín, Suk, M., Suk, Miloš, Tomek, Č., Tomek, Čestmír, Vyskočil, Vincenc -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 177-188
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ -- ČGS (UNM)
Density models of the Western Carpathians. Contemporary problems in gravimetry
Density of interplanetary particles entering the Earth s atmosphere / Gritsevich, M., Kohout, Tomáš, Koschny, D., Muinonen, K., Vaubaillon, J., Zubko, E. -- In: Asteroids, Comets, Meteors (2012) -- S. 6323-6323
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The density of thermal flux in the NP-840 Trojanovice borehole in the Upper Silesian coal basin