Browse
from 

Depth-Recursive Tomography Along the Eger Rift Using the S01 Profile Refraction Data: Tested at the KTB Super Drilling Hole, Structural Interpretation Supported by Magnetic, Gravity and Petrophysical Data / Mlčoch, Bedřich, Mrlina, Jan, Novotný, Miroslav, Růžek, Bohuslav, Skácelová, Zuzana -- In: Surveys in Geophysics -- ISSN 0169-3298 -- Roč. 30, č. 6 (2009), 40
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Depth-recursive tomography along the Eger Rift using the S01 profile refraction data: tested at the KTB super drilling hole, structural interpretation supported by magnetic, gravity and petrophysical data / Mlčoch, B., Mrlina, Jan, Novotný, Miroslav, Růžek, Bohuslav, Skácelová, Z. -- In: Surveys in Geophysics -- ISSN 0169-3298 -- Roč. 30, č. 6 (2009), s. 561-600
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Depth-recursive tomography of the Bohemian Massif at the CEL09 transect-Part A: Resolution estimates and deblurring aspects / Novotný, Miroslav -- In: Surveys in Geophysics -- ISSN 0169-3298 -- Roč. 32, č. 6 (2011), s. 827-855
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Depth-recursive tomography of the Bohemian Massif at the CEL09 transect-Part B: Interpretation / Novotný, Miroslav -- In: Surveys in Geophysics -- ISSN 0169-3298 -- Roč. 33, č. 2 (2012), s. 243-273
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Depth variation of seismic anisotropy in Central Europe lithosphere : A tectonical synthesis from spinel lherzolite / Christensen, N.I.., Jelínek, Emil, Medaris, L.G.., Wang, H.F.. -- In: Journal of Geophysical Research -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 106, č. B1 (2001), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Depthward zonality of hydrocarbon generation as a base for oil and natural gas forecasts in sedimentary basins
Děravé skály. Skalní perforace / Vítek, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 4 (1993), s. 220-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Derived fields computed from the gravity measurements (general solution) / Pola, Ivan -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- No. 21 (1986), p. 159-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity / Conrad, W., Havíř, Josef, Švancara, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 52, no. 4 (2008), p. 567-588
Zdroj: ČGS (UNM)
Deriving the consequential function of the effect of undermining from the measurements of subsidence
Derzeitige Funde von Flora und Fauna an einigen weniger bekannten und neuen paläontologischen Lokalitäten des Tertiärs im östlichen Teil des Böhmischen Mittelgebirges
Desalination of mine waters from in situ uranium leaching: the ammonium alum - ammonium alunite process / Beneš, Vladimír, Hostomský, Jiří, Pedlík, Miroslav, Prošek, Tomáš -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 43 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Desáté mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Brazílii / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 30 (2004), s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Desaťročie inžinierskej geologie v Geologickom ústave Dionýza Štúra / Modlitba, Igor -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inženierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 9 (1991), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Description and classification of the areas affected by surface subsidence caused by underground mining in the North Bohemian brown coal basin
Description and crystal structure of a new mineral - plimerite, ZnFe(3+)4(PO4)3(OH)5 - the Zn-analogue of rockbridgeite and frondelite, from Broken Hill, New South Wales, Australia / Birch, W. D., Brugger, Joël, Elliott, Peter, Giester, Gerald, Kolitsch, Uwe, Libowitzky, Eugen, McCammon, Catherine, Pring, Allan -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 73, no. 1 (2009), p. 131-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic / Císařová, Ivana, Čejka, Jiří, Frýda, Jiří, Ondruš, Petr, Skála, Roman, Veselovský, František -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 87, no. 7 (2002), p. 983-990
Zdroj: ČGS (UNM)
Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo+6O2)2(H2O)2 As+32O5] . H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic / Císařová, Ivana, Čejka, Jiří, Frýda, Jiří, Ondruš, Petr, Skála, Roman, Veselovský, František -- In: Materials structure in chemistry, biology, physics and technology -- ISSN 1211-5894 -- Roč. 2001, č. 8 (2001), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo6+O2)2(H2O)2As3+2O5].H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic / Císařová, Ivanka, Čejka, Jiří, Frýda, Jiří, Ondruš, Petr, Skála, Roman, Veselovský, František -- In: The American Mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Roč. 87, č. 7 (2002), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Description of granular materials by mean values / Navrátil, Ondřej -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 92, č. 5 (1994), s. 5-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH