Browse
from 

Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation / Hrádek, Mojmír, 1938-, Lacina, Jan, 1944- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 11, no. 1 (2003), p. 2-19, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Destructional landforms arisen from extreme events in the Desná River valley and their vegetation / Hrádek, Mojmír, Lacina, Jan -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 2-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním / Kostruch, Jan -- In: Ekologická stabilita a hodnocení krajiny 1999 -- s. 58-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu / Šrámek, Jan, Tolar, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 1 (1988), s. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Destrukce skalní stěny na Vranovském hřebeni / Kulič, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 214-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem / Mikuláš, Radek -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 3 (1999), s. 26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 3 (1999), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Destrukční tvary v údolí Desné vzniklé extrémními procesy a jejich vegetační poměry
Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze / Lang, Martin -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 289-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Desulphurization of coal by means of bacteria Thiobacillus ferrooxidans
Dešifrirovanije sistemy planetarnych razryvov s pomošč´ju kosmičeskich snimkov na territorii ČSSR / Květ, Radan, 1928- -- In: Issled. Zemli Kosmosa -- No. 2 (1982), s. 70-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Dešifrování petrogeneze hluboko pohřbených granitů: výzkum horninové geochemie převážně neochuzených felsických granulitů moldanubické zóny Českého masívu
Deštník je černý kvůli uhlí / Cílek, Václav -- In: Lidové noviny -- Roč. 22, - (2009), s. 28-28
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Detail Geomorphological Map of the Zborovská vrchovina Hill Country, North-western Moravia
Detaile geomorphologische Gliederung des Duppauer Gebirges (Doupovské hory) und angrenzenden Gebieten
Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study) / Nováková, Lucie -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 2 (158), p. 167-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří / Skořepová, Jiřina -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 92, č. 5 (1994), s. 43-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří / Skořepová, Jiřina -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 5(92) (1994), p. 43-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif / Gruntorád, Jan, jr., Krištiak, J., Mištarka, J., Vácha, J., Záliš, Zdeněk -- In: Proceedings of the International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 94-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailed geological and geophysical research of the magnetic ring structure in the southern part of the Moldanubian Pluton between Nová Bystřice and Landštejn