Browse
from 

Destructional landforms arisen from extreme events in the Desná River valley and their vegetation / Hrádek, Mojmír, Lacina, Jan -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 2-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním / Kostruch, Jan -- In: Ekologická stabilita a hodnocení krajiny 1999 -- s. 58-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu / Šrámek, Jan, Tolar, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 1 (1988), s. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Destrukce skalní stěny na Vranovském hřebeni / Kulič, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 214-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem / Mikuláš, Radek -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 3 (1999), s. 26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 3 (1999), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Destrukční tvary v údolí Desné vzniklé extrémními procesy a jejich vegetační poměry
Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze / Lang, Martin -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 289-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Desulphurization of coal by means of bacteria Thiobacillus ferrooxidans
Dešifrirovanije sistemy planetarnych razryvov s pomošč´ju kosmičeskich snimkov na territorii ČSSR / Květ, Radan, 1928- -- In: Issled. Zemli Kosmosa -- No. 2 (1982), s. 70-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Dešifrování petrogeneze hluboko pohřbených granitů: výzkum horninové geochemie převážně neochuzených felsických granulitů moldanubické zóny Českého masívu
Deštník je černý kvůli uhlí / Cílek, Václav -- In: Lidové noviny -- Roč. 22, - (2009), s. 28-28
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Detail Geomorphological Map of the Zborovská vrchovina Hill Country, North-western Moravia
Detaile geomorphologische Gliederung des Duppauer Gebirges (Doupovské hory) und angrenzenden Gebieten
Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study) / Nováková, Lucie -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 2 (158), p. 167-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří / Skořepová, Jiřina -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 92, č. 5 (1994), s. 43-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří / Skořepová, Jiřina -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 5(92) (1994), p. 43-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif / Gruntorád, Jan, jr., Krištiak, J., Mištarka, J., Vácha, J., Záliš, Zdeněk -- In: Proceedings of the International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 94-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Detailed geological and geophysical research of the magnetic ring structure in the southern part of the Moldanubian Pluton between Nová Bystřice and Landštejn
Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm