Browse
from 

Didaktiky přírodovědných oborů / Čížková, Věra, Horychová, Ilona, Švecová, Milada (2008) -- In: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání -- ISBN 978-80-7290-384-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
die Brachiopodenfauna des Wettersteinkalks der Raxalpe (Österreich)
Diel variation of arsenic, molybdenum and antimony in a stream draining natural As geochemical anomaly / Drahota, P., Filippi, Michal, Matoušek, Tomáš, Mihaljevič, M., Nováková, B., Rohovec, Jan -- In: Applied Geochemistry -- ISSN 0883-2927 -- Roč. 31, APR (2013), s. 84-93
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Diferences in chemistry of magmatic and hydrothermal cassiterite and wolframite from western krušné Hory Mts.
Diferenční pulsní polarografie s vícenásobným polarizačním pulzem na jedné odkapávající rtuťové kapce / Gajda, Vladislav, Horák, Karel -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 76, č. 6 (1982), s. 561-564
Zdroj: ČGS (UNM)
Difference in distributional patterns between benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages (Ordovician, Czech Republic), and possible consequences for faunal stability models / Mikuláš, Radek -- In: Abstract Book UNESCO-IGCP Project 335 "Biotic Recoveries from Mass Extinctions" -- s. 6-7
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Differences between earthquakes and explosion sources in North Western Bohemia / Bucha, Václav -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 3(89) (1992), p. 165-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Differences between ground and surface air warming in northern parts of North America / Majorowicz, J. A., Skinner, W., Šafanda, Jan -- In: Proceedings of the international conference "The Earth's thermal field and related research methods" -- s. 166-167
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Differences between mean sea levels for the Pacific, Atlantic and Indian Oceans from TOPEX/POSEIDON altimetry / Burša, Milan, Kouba, Jan, Müller, Achim, Raděj, Karel, True, Scott A., Vatrt, William, Vojtíšková, Marie -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 43, č. 1 (1999), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic / Havíř, Josef, Otava, Jiří, 1950- -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Differences in antimony and arsenic releases from lead smelter fly ash in soils / Ettler, Vojtěch, Klementová, Mariana, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej, Valigurová, Radka -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Roč. 72, č. 4 (2012), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Differences in benthic macroinvertebrate structure of headwater streams with extreme hydrochemistry / Bitušík, Peter, Horecký, Jakub, Krám, Pavel, Křeček, Josef, Rucki, Jan, Stuchlík, Evžen, Špaček, Jan -- In: Biologia -- ISSN 0006-3088 -- Roč. 68, č. 2 (2013), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Differences in characteristics of mountain forest soils on acid and basic parent rocks
Differences in chemistry of magmatic and hydrothermal cassiterite and wolframite from western Krušné hory Mts.
The differences in detectability of perforation shots and microseismic events in the surface monitoring: the attenuation effect / Einšpigel, D., Eisner, Leo -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 11, č. 2 (2014), s. 159-164
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The differences in glacial boulders associations of the basal till and the glacial outwash
Differences in runoff conditions of crystalline and flysh regions in Moravia and Silesia
Differences in the bioaccessibility of metals/metalloids in soil from mining and smelting areas (Copperbelt, Zambia) / Ettler, Vojtěch, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mihaljevic, Martin -- In: Journal of Geochemical Exploration -- ISSN 0375-6742 -- Roč. 113, č. Spec. iss (2012), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Differences in the bioaccessibility of metals/metalloids in soils from mining and smelting areas (Copperbelt, Zambia) / Ettler, Vojtěch, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mihaljevič, Martin -- In: Journal of Geochemical Exploration -- ISSN 0375-6742 -- Roč. 113, č. FEBRUARY (2012), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Differences in the lithospheric structure of the Bohemian Massif from teleseismic receiver functions / Grad, Marek, Saul, Joachim, Wilde-Piórko, Monika -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)