Browse
from 

Digital model of the crystalline basement and Permo-Carboniferous volcano-sedimentary strata in the Mnichovo Hradiště Basin and correlation with the geophysical fields (Czech Republic, Northern Bohemia) / Mlčoch, Bedřich, Skácelová, Zuzana, Tasáryová, Zuzana -- In: Acta Geodynamica et Geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 8, č. 3(163) (2011), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Digital Seismic Signals and their Wavelets / Častová, N., Kaláb, Zdeněk, Kučera, R. -- In: Seismology in Europe. Papers presented at the 25. General Assembly -- s. 89-91
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Digital seismic station Klokočov in North Moravia / Buben, Jiří -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 1(87) (1992), p. 115-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Die digitale Geologische Karten GK 50 dig ung ihre Nutzung bei der Geologischen Landesaufnahme in Sachsen / Friebe, A., Koch, Erhard A., Krentz, Ottomar -- In: Schriftenreihe der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 34 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Digitalizace grafických podkladů a využití v geologicko-geofyzikální praxi / Havlík, Ladislav, Vokoun, Josef -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 12, č. 4 (1988), s. 60-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Digitální dokumentace veřejnosti přístupných jeskyní ČR / Ouhrabka, Vratislav, 1963- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 80-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS / Sedlák, Pavel, 1975- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 106, č. 2 (2001), s. 100-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Digitální mapový archiv České geologické služby / Tomas, Robert -- In: Historická geografie, Supplementum I, Historická krajina a mapové bohatství Česka -- ISBN 80-7286-093-3 -- 13
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Digitální model geologický, navržený jako plátový model / Kulhavý, Martin, 1974- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 4 (2004), s. 10-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Digitální model jihomoravského lignitového revíru v oblasti Bzence a jeho vizualizace / Kajzar, Vlastimil, Staněk, F. -- In: Sympozium GIS Ostrava 2009 -- S. 1-11
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií / Kolejka, Jaromír, 1954- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 4 (2005), s. 286-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Digitální model reliéfu krystalinika a permokarbonského vulkanosedimentárního souvrství (Český masív, SV část České republiky)
Digitální modelování geologických horizontů / Šístek, Václav -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 6 (1983), s. 224-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Digitální reliéf krystalinika v podloží Chebské a Sokolovské pánve (západní Čechy, Střední Evropa).
Digitální seizmická stanice Klokočov na severní Moravě
Digitální zdroje geologických dat v ČR pro hodnocení geologických rizik / Čápová, D., Javůrková, M., Kaláb, Zdeněk -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 117-125
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Digitization in the Czech Republic [online] / ŠÍPEK, Richard -- In: BHL Europe # 1 -- Roč. 1, č. 1 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Díla Vinzenze Maschka (1755-1831) dochovaná v Horníkově sbírce hudebnin / Mikuláš, Jiří -- In: Musicalia -- ISSN 1803-7828 -- Roč. 1, č. 1-2 (2009), 27
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Dilatometric and extensometric monitoring of rock blocks displacements within Machu Picchu archeological site, Peru / Astete, F., Klimeš, Jan, Vilímek, Vít, Zvelebil, J. -- In: Landslides Disaster Risk Reduction -- S. 259-263
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dilatometrie žárovzdorných jílovců s anizotropní strukturou / Kunc, Jaroslav, Lach, Vladimír -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 68, č. 4 (1990), s. 140-143
Zdroj: ČGS (UNM)