Browse
from 

Discussion on Wang et al. (2000) "Chemistry of Hf-rich zircons from the Laoshan I- and A-type granites, Eastern China" / Gruner, T., Kempe, U., René, Miloš, Renno, A., Wolf, D. -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 68, č. 4 (2004), s. 669-675
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
DISECA - a MATLAB code for evaluation of dispersion curve identification methods in shallow seismic survey / Gaždová, Renata, Vilhelm, Jan -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Disharmonic deformed Hradec-Kyjovice Formation in Stará Ves near Bílovec (SE part of Oderské vrchy Upland, N. Moravia)
Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava) / Dvořák, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Přírodní vědy -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 48, č. 1 (1999), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Disintegration of Bone Cement by Continuous and Pulsating Water Jet / Foldyna, Josef, Hlaváček, Petr, Hloch, S., Hvizdoš, P., Kloc, J., Kozak, D., Magurová, D., Monka, P., Monková, K., Sitek, Libor, Zeleňák, Michal -- In: Technicki vjesnik - Technical Gazette . Scientific-professional journal of technical faculties of the University of Osijek -- Roč. 20, č. 4 (2013), s. 593-598
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Disintegration of High Fatigue G Bone Cement and Palacos R+G? by Pulsating Water Jet / Foldyna, Josef, Hloch, S., Hvizdoš, P., Kloc, J., Magurová, D., Monka, P., Ševčíková, X., Zeleňák, Michal -- In: CIM 2013 Computer Integrated Manufacturing and High Speed Maching -- S. 124-127
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Disintegration of Rocks exposed to laser beam by waterjet / Hlaváč, L. M., Jančárek, A., Martinec, Petr -- In: Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference. 2 -- s. 471-482
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Disjunctive structures within the shaft pillar - Kladno mine No. 2 / Brož, Robert -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 7(96) (1995), p. 65-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Disjunctive structures within the shaft pillar-Kladno mine No.2 / Brož, Robert -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 95, č. 6 (1994), s. 1-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Diskriminační analýza chemických hodnot vltavínů
Diskuse geochemie regionálně metamorfovaných skarnů Krušných hor, Česká republika, a závěry pro jejich genezi
Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech / Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech / Bezák, Vladimír, Buday, Tibor, Potfaj, Michal, Suk, Miloš -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 275-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud / Hemer, Miroslav, Smetana, Josef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Diskuse k práci Hladil, J. et al.: Carbonate ramp environment... Bull. Soc. belge Géol., 100/1-2, 1991, 57-199. / Dvořák, Jaroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 3 (1993), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Diskuse kvantitativních klasifikací pískovců podle různých autorů / Jakubčík, Radovan -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1990), s. 421-439
Zdroj: ČGS (UNM)
Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978] / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 209-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku / Ďurkovič, Tibor, Gross, Pavol -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 92 (1991), s. 163-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí) / Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika) / Klusáček, Petr, Krejčí, Tomáš, Martinát, Stanislav -- In: Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./ -- S. 637-644
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG