Browse
from 

Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou) / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 37-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Distribuce uranu a thoria v granitoidech / René, Miloš -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1986, č. 4 (1988), s. 402-404
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi / René, Miloš -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 264-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 192-197
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 192-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu a thoria v širším okolí Temelína / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10, - (2002), s. 264-267
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor / René, Miloš -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 67 (1988), s. 63-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu / René, Miloš -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 41, č. 2 (1992), s. 151-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí / Chramosta, Jiří, Kühn, Petr, Sulovský, Petr -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 110
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí / Chramosta, Jiří, Kühn, Petr, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 110
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách / Hartman, Vladislav -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách / Hartman, Vladislav -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce výronů plynů v minerálních pramenech a tektonická struktura západní části ohareckého riftu
Distribuce zinku a jeho role pri stabilizaci minerálních asociací se spinelem ve vysoce metamorfovaných felsických horninách Moldanubika (Český masív)
Distribúcia Au a Ag v stredoslovenských dinasových kremencoch / Oružinský, Viliam, Sombathy, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 6 (1986), s. 525-533
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky / Antal, Boris -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 337
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribúcia Bi v sulfidoch hydrotermálnej mineralizácie Nízkych Tatier / Chovan, Martin, 1946- -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 84-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribúcia cínu na ložisku Zlatá Baňa a jeho väzba na minerály / Divinec, Lubomír -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)