Browse
from 

Dlouhodobé trendy vývoje důlních vod / Zeman, Josef (2008) -- In: Geochemie a remediace důlních vod -- ISBN 978-80-254-2921-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Dlouhodobé vztahy mezi pohybem Slunce a sluneční aktivitou, zaznamenanou radiouhlíkem v letokruzích / Blahák, F., Charvátová, Ivanka -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 16. seminář -- s. 74-76
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Dlouhodobé zkoušky přírodních kamenů v městském ovzduší / Dudková, Irena -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 19 (1991), s. 135-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobé změny frakcí hliníku v povrchových a půdních vodách dvou lesních povodí s kontrastní litologií
Dlouhodobé změny klimatu v souvislosti se sluneční a vulkanickou aktivitou a pohybem Slunce / Charvátová, Ivanka, Střeštík, Jaroslav -- In: Bioklimatológia v svetle súčasných potrieb spoločnosti. Zborník referátov -- s. 114-119
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Dlouhodobé změny průtoků Labe v Děčíně / Netopil, Rostislav -- In: Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd -- Č. 14 (1987), s. 207-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území -- ISBN 80-244-1448-1 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území -- ISBN 80-244-1448-1 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dlouhodobě zmrzlá půda / Czudek, Tadeáš, 1932- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 8 (1983), s. 358-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany / Kočková, Eva, Mlejnková, Hana -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 41, č. 3-4 (1999), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve / Prokop, Ivo, Strakoš, Zdeněk, Weiss, Gerhard -- In: Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl -- s. 199-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín / Tomášek, Milan, Wilhelmová, Ludmila -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 11 (1997), s. 357-358, 360-362
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobý výzkum šumavských jezer- výstupy pro lesnickou praxi / , , Fott, J., Kopáček, J., Šantrůčková, H., Vicena, I., Vrba, J. -- In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 70-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Dnešní poznatky o vulkanismu mimozemských planet / Beneš, Konrád -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 174-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Do Alp za drahokamovými almandiny / Běhal, Zdeněk, Strnad, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 6 (2009), s. 520-530
Zdroj: ČGS (UNM)
Do Bavorska za revitalizacemi / Just, Tomáš, 1962- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X
Zdroj: ČGS (UNM)
Do cave sediments from the Spirálka Cave (Czech Republic) record environmental change?. Part 2 / Diehl, Jimmy F., Kadlec, Jaroslav, Šroubek, Pavel -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 47, no. 3 (1996), p. 192-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Do extant nearest relatives of thermophile European Cenozoic plant elements reliably reflect climatic signal? / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 253, no. 1-2 (2007), p. 32-40
Zdroj: ČGS (UNM)