Browse
from 

Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše) / Čejchan, Petr, Dieken, G., Flajs, G., Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, Patočka, František, Rottke, W. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 88-92
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia / Domanický, Anton, Michel, Jozef, Tabak, Ján -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 68, č. 10-11 (1990), s. 322-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 239-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem / Pařízek, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 111-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 39-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování na merklínském panství v první polovině 19.století / Hofmann, Gustav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 78-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam" / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MZM
Dolování stříbra v okolí Nového Města n. Metují / Šanca, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 1 (2002), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování u Nového Města pod Smrkem / Honsa, Ivo -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27 -- Roč. 154 (1998), s. 52; 92
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování uhlí na vrchu Chlum v Děčíně (část Marjanín) / Veselý, Miroslav -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 5 (1999), s. 2-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku / Veselý, Miroslav, 1955- -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 25 (2004), s. 37-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování v Horním Benešově je minulostí / Kuba, Bohumil -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993), s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách / Němec, Karel Jiří -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 46-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování zlata u Raurisu v Tauernských Alpách / Brzák, Přemysl -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 2 (1996), s. 27-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů / Houzar, Stanislav, Škrdla, Pavel, Vokáč, Milan -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 26-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě / Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír, Sadílek, Jaroslav -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 145-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Doly a hutě / Hofmann, Gustav, Majer, Jiří, 1922-, Velfl, Josef, 1956-, Vurm, Karel -- In: Střední Brdy -- ISBN 80-7084-266-0 -- s. 231-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Doly a štoly na orientačních mapách / Hejna, A. -- In: Orientační běh : časopis orientačních sportů -- -, č. 2 (2008), s. 13-14
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 5 (2002), s. 377-379
Zdroj: ČGS (UNM)