Browse
from 

Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy / Buchtele, Josef, 1936-, Kos, Zdeněk, 1933-, Košková, Romana -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 53, č. 2 (2005), s. 103-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Dopad hornické činnosti na životní prostředí / Černý, I., Dopita, Miloslav, Martinec, Petr -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 234-238
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dopad společenských a ekonomických změn panelových sídlišť v České republice / Kallabová, Eva -- In: Natural science -- s. 195-202
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dopad technologie dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem na pracovní a životní prostředí / Hlaváč, Libor, Martinec, Petr, Vašek, Jaroslav -- In: Ekotrend 93. Sborník anotací přednášek -- s. 27-28
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dopad změn vyvolaných rokem 1989 na učňovské školství Ostravska / Kallabová, Eva -- In: Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a v ČR na prelome tisícročí -- s. 5-11
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dopadl v dávných dobách na území Čech velký meteorit ? / Petáková, Zdeňka -- In: Krásná paní: sluneční měsíčník Žofie Kanyzové -- ISSN 1214-2166 -- Roč. III, č. 02 (2006)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dopady antropogenní acidifikace na přirozené lesy v Zakarpatské oblasti v západní Ukrajině
Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace / Suldovský, Josef, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 2 (2010), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Dopady nucených migrací v oblasti Kosova.
Dopady nucených migrací v oblasti Kosova. / Fňukal, Miloš, Šrubař, Michal -- In: Geografická revue -- ISSN 1336-7072 -- Roč. 3, č. 1 (2007), 25
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Dopady povodní a povodňové škody / Šikula, Jan (2012) -- In: Povodně v České republice v roce 2010 -- ISBN 978-80-87577-04-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Dopady sesouvání na biotu / Lacina, Jan -- In: Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku -- ISBN 978-80-210-4173-8 -- S. 284-297
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů / Hanzlík, Josef, Pěček, Jan, Trčková, Jiřina, Vylita, Tomáš -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 187-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Dopis Joachima Barranda Danielu Oehlertovi o rodu Praenatica (Gastropoda) z 12.května 1882
Doplnění katalogu polárních září pozorovaných v nižších šířkách 1001-1779 / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 23-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Doplnění popisu trilobita Bathycheilus perplexus (Barrande, 1872) ze šáreckého souvrství českého středního ordoviku
Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice / Pešout, Pavel, 1971- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 65, č. 1 (2010), s. 6-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Doplní nález savčí čelisti evoluční teorii? / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 7 (1983), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku / Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 1 (2005), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Doplnky k stratigrafii karbonátových brekcií typu Kržĺa v Malých Karpatoch / Gašpariková, Viera, Kullmanová, Anna, Žecová, Katarína -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 96 (1992), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)