Browse
from 

Drahé kameny západní části Českého středohoří / Kodymová, Alexandra, Kopecký, Lubomír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 174-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Drahé kovy (Au,Ag) v ortuťovom ložisku Rákoš / Miškovic, M. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 337
Zdroj: ČGS (UNM)
Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 49-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Drahokamové beryly z Písku / Cícha, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 67-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Drahokamové pegmatity jižní Kalifornie / Korbel, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 192-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 302-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica / Jeleň, Stanislav, Križáni, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 335
Zdroj: ČGS (UNM)
Drahokovová mineralizácia ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách / Arvensis, Milan, Chovan, Martin, Michálek, Jozef, Ragan, Milan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 336-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Drahokovová mineralizácia v Malých Karpatoch / Andráš, Peter, Chovan, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 336
Zdroj: ČGS (UNM)
Drahý kámen v inkrustacích českých gotických památek / Skřivánek, František -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny -- s. 181-188
Zdroj: ČGS (UNM)
A drainage conception of the perspective quarry Libouš
Drainage Sediments in Environmental and Explorative Geochemistry / Veselý, Josef -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 3 (1995), p. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Drainage water chemistry in geochemically contrasting catchments / Čuřík, Jan, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Myška, Oldřich, Veselovský, František -- In: Global change and resilience, from impacts to responses -- ISBN 978-80-904351-9-3 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4 / Bláha, Vladimír, Čuřík, Jan, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Myška, Oldřich, Štědrá, Veronika, Veselovský, František -- In: Mineralogical Magazine, Special Issue: Goldschmidt2013 Conference Abstracts -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Drainage water temperature as runoff formation identifier
Drained stability of submerged slopes
Draining to surface waters from cleaners in attitude towards effective legislation
Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov / Holub, František, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří / Langrová, Anna, Radoň, Miroslav, Skála, Roman, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 96-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Draslík obsahující a fluorem bohatý turmalín z metamorfované fluoritové polohy v leukokratní ortorule z Nedvědice, svratecké krystalinikum