Browse
from 

Druhohory - svět podivuhodných živočichů a rostlin / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Morava a Slezsko v geologické minulosti -- s. 11-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru / Hloušek, Jan, Ondruš, Petr, Veselovský, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 3 (2000), s. 199-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhotné minerály mědi z Jáchymova / Gabašová, Ananda, Hloušek, Jakub, Ondruš, Petr, Veselovský, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 416-426
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách / Jansa, Jiří, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 207-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích / Moravec, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 385-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhotné sulfáty z Hromnic u Plzně / Breiter, Karel, 1956-, Pašava, Jan, 1957- -- In: Zpr. Muz. Západočesk. Kraje, Přír. -- Č. 32-33 (1986), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhotné suroviny / Cílek, Václav -- In: Ročenka Lidé a Země 91 (1990), s. 59-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhotné suroviny s obsahem kovů / Mazáček, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 17, č. 5-6 (1985), s. 70-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhotné suroviny v keramickém průmyslu / Stoklasa, Jaroslav -- In: Ekologické možnosti využívání druhotných surovin ve stavebnictví a jiných odvětvích -- s. 21-23
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Druhotné suroviny v keramickém průmyslu / Pavlík, K., Stoklasa, Jaroslav -- In: Ekologické možnosti využívání druhotných surovin ve stavebnictví a jiných odvětvích -- s. 21-23
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Druhotné zdroje surovin a energie -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 28, č. 7 (1983), s. 468-470
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha) / Brabcová, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v českých zemích ve 13. až 19. století / Jangl, Ladislav, 1926- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-6, T 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov) / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku / Litochleb, J., Radoň, M., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 299-301
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku / Litochleb, Jiří, Radoň, Miroslav, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 299-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu / Krásný, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 12 (1996), s. 401
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhý sjezd polských geomorfologů / Czudek, Tadeáš, Demek, Jaromír -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 99, č. 1 (1994), s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Drusy calcites from carbonate veins from the Příbram uranium deposit
Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska / Litochleb, Jiří, Švenek, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 112-115
Zdroj: ČGS (UNM)