Browse
from 

Eclogite-facies rocks in the Saxonian Erzgebirge, Germany : High pressure metamorphism under contrasting P-T conditions / Okrusch, Martin, Schmädicke, Esther, Schmidt, Wolfgang -- In: Contributions to mineralogy and petrology -- ISSN 0010-7999 -- Roč. 110, č. 2 (1992), s. 226-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Eclogites and related rocks (Variant.)
Eclogites from the Czech part of the Erzgebirge: multi-stage metamorphic and structural evolution / Klápová, Helena, Konopásek, Jiří, Schulmann, Karel -- In: Journal of the Geological society -- ISSN 0016-7649 -- Vol. 155, no. 3 (1998), p. 567-583
Zdroj: ČGS (UNM)
Eclogites from the Meluzina and Měděnec localities of the Krušné hory Mountains, western part of the Bohemian Massif, Czech Republic / Brueckner, H. K., Hurych, V. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Eclogites in Czechoslovakia / Fediuková, Eva -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 20 (1989), p. 24-48
Zdroj: ČGS (UNM)
The eclogites in the Monotonous Series of the Moldanubian zone and the theory of thermal pulses : a discussion / Petrakakis, Konstantin -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 86, no. 3 (1997), p. 710-715
Zdroj: ČGS (UNM)
The eclogites in the Monotonous series of the Moldanubian Zone and the theory of thermal pulses: a reply / O'Brien, Patrick J., Vrána, Stanislav -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 86, no. 3 (1997), p. 716-719
Zdroj: ČGS (UNM)
Eclogites of the Bohemian Part of the Saxothuringicum / Klápová, Helena -- In: Rozpravy ČSAV. Řada matematických a přírodních věd -- ISSN 0069-228X -- Roč. 100, č. 5 (1990), s. 1-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Eclogites with a short-lived granulite facies overprint in the Moldanubian Zone, Czech Republic: petrology, geochemistry and diffusion modelling of garnet zoning / O'Brien, Patrick J., Vrána, Stanislav -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 84, no. 3 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Eclogitic micaschists in the central part of the Krušné hory Mountains (Bohemian Massif) / Konopásek, Jiří -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 13, no. 1 (2001), p. 87-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Eclogitic micaschists in the central part of the Krušné hory Mountains (Bohemian Massif) (Erratum) / Konopásek, Jiří -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 13, no. 3 (2001), p. 648
Zdroj: ČGS (UNM)
Ecohydrological state of wetlands in the cultural European landscape / Bicanová, M., Hartvich, Filip, Judová, P., Králová, A., Macháčková, K., Matoušková, M. -- In: Review of Hungarian Geographic Society -- 129/53, suplement (2005), s. 27-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ecologic aspects of non-metallic mineral extraction
Ecologic calamity of mine water outflow solved
Ecologic-geochemical mapping of the Prague agglomeration
Ecological and human health risk aspects of burning arsenic rich coal / Bencko, V., Fabiánová, E., Pešek, J., Rameš, J., Sýkorová, Ivana -- In: Abstracts of SEGH Conference -- S. 95
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ecological and hydrogeological research in the vicinity of Kašperské Hory
Ecological burden of serpentine soils
Ecological consequences of mining in Karviná area
Ecological consequences of uranium mining in Northern Bohemia / Hanzlík, Josef -- In: Mine Water and Environment -- s. 865-871
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH