Browse
from 

Einschlüsse in Moldaviten / Knobloch, Vladimír, Urbanec, Zdeněk -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Jg. 10 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Eisenerzstollen auf der Burg Děvín bei Hamr in Nordböhmen
Die Eisenverhüttung des 8.-11.Jh. in Westmähren
The Eisgarn granite and its successors in the South Bohemian Batholith / Breiter, Karel, 1956-, Scharbert, Susanna -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 141 (1996), p. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Eiszeitliche Geschiebe des mährisch-schlesischen Vereinsungsgebietes. II., Sedimentärgeschiebe
Die Eiszeitseen im Hohen Böhmerwald / Pfaffl, Fritz A. -- In: Natur und Museum -- ISSN 0028-1301 -- Jg. 133, Nr. 2 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech / Kolman, Blahoslav Jan, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2000 -- - (2001), s. 245-247
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech / Kolman, Blahoslav Jan, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, 2000 -- s. 245-247
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Eklogit iz jugo-vostočnoj časti orlicko-kladskogo kristallinikuma
Eklogit z jv. části orlicko-kladského krystalinika / Kopa, Dušan -- In: Časopis Slezského muzea. Série A - vědy přírodní -- Roč. 38, č. 1 (1989), s. 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Eklogite des Erzgebirges / Schmädicke, Esther -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Jg. 456 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Eklogity české části saxothuringika
Eklogity v roce 1989 / Fediuk, František, 1929- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 2 (1990), s. 240-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekman layer in 3D-model of the geodynamo / Cupal, Ivan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 42, č. 3 (1998), s. 261-271
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
EKO Expedition - Kamchatka 1990
Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava / Pištora, Zdeněk -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 47-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekological aspects of the origin and evolution of Hominids / Vančata, Václav -- In: Contribution of Czechoslovak palaeontology to evolutionary science 1945-1985 -- s. 120-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologická metoda desulfatace síranových důlních vod
Ekologická síť v krajině / Buček, A., Lacina, Jan -- In: Ekologická stabilita -- s. 227-258
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ekologická stabilita a obrat pozdně mississipského (serpukhov - namur A) floristického záznamu v hornoslezské pánvi, Česká republika