Browse
from 

Energetická bilance impaktového a ostatních geologických procesů / Bouška, Vladimír, Vrána, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 274-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů (v české části hornoslezské pánve)
Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 16, č. 2-3 (1984), s. 93-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje / Palas, Miroslav, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 101-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Energetické suroviny Polska / Badera, Jarosław, Jirásek, Jakub, 1978-, Kędzior, Sławomir, Mirkowski, Zbigniew -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 9 (2007), s. 36-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Energeticko-četnostní rozdělení indukovaných seismických jevů / Holub, Karel -- In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů -- s. 132-142
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Energetika Austrálie / Daněk, Vladimír -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 3 (1982), s. 142-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Energetika ze všech stran / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 4 (2007), s. 260-260
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Energie postupových větrových vln / Jahoda, Karel -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 5 (1998), s. 120-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Energie seizmických vln vyzářených konečným zdrojem - numerický přístup
Energiově disperzní spektrometr. I. část / Burda, Jaroslav, 1950-, Vlček, Zbyněk -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 8, č. 4 (1984), s. 65-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Energogeografická regionalizace území České republiky / Kolejka, Jaromír -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 28, č. 1 (2009), s. 3-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Energy and ecological problems of utilization of non-traditional raw-materials and non-conventional methods / Trebichavský, Jan -- In: Proceedings : Symposium New Mineral Raw Materials (NEMIRAM), May 31-June 02, 1983, Karlovy Vary, Czechoslovakia -- s. 127-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Energy balance of impact and other geological processes
Energy balance of simple elastodynamic sources / Vavryčuk, Václav -- In: Pure and Applied Geophysics -- Roč. 143, č. 4 (1994), s. 563-586
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Energy characteristic of mining induced seismic events (in the Czech part of the upper Silesian basin) / Fischer, T., Gruntorád, Boris, Kaláb, Zdeněk, Müller, Karel, Růžek, B., Veselá, Vlasta -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 6(109) (1998), s. 27-31
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Energy Characteristic of Mining Induced Seismic Events (in the Czech Part of the Upper Silesian Basin) / Fischer, Tomáš, Gruntorád, B., Kaláb, Zdeněk, Muleer, K., Růžek, Bohuslav, Veselá, V. -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- No. 6(109) (1998), p. 63-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Energy flux in viscoelastic anisotropic media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 166, č. 3 (2006), s. 1299-1317
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Energy-frequency distribution of acoustic emission from loaded rock samples / Lokajíček, Tomáš, Přikryl, R., Rudajev, Vladimír -- In: Materials Science Forum -- ISSN 0255-5476 -- 210/213, - (1996), s. 541-548
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Energy frequency distribution of acoustic emission from loaded rock samples / Lokajíček, T., Přikryl, R., Rudajev, Vladimír -- In: Abstract of 7th Int. Symposium on Nondestructive Characterization of Materials -- s. 64-65
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH