Browse
from 

Environmental relationships of endolithic microborers and substrates in barrandian limestones of Devonian age, Czech Republic / Hladil, Jindřich -- In: 4th International Bioerosion Workshop. Abstract Book -- nečíslováno
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Environmental response to climatically driven lake-level fluctuations: record from Stephanian B freshwater reservoir of eastern tropical Pangea (Mšec Member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia) / Drábková, Jana, Franců, Juraj, Grygar, Tomáš, Lojka, Richard, Sýkorová, Ivana, Zajíc, Jaroslav -- In: Special Publication to 5th Symposium on Permo-Carboniferous Faunas -- ISBN 978-80-85031 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Environmental response to climatically driven lake-level fluctuations: record from Stephanian B freshwater reservoir of eastern tropical Pangea (Mšec member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia) / Drábková, J., Franců, J., Grygar, Tomáš, Lojka, R., Sýkorová, Ivana, Zajíc, Jaroslav -- In: Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic : special publication to "5th Symposium on Permo-carboniferous Faunas" and workshop "Interpretation of Marine and Freshwater Environments in Carboniferous and Permian Deposits". -- S. 18-18
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Environmental risks associated with aeration of a freshwater sediment exposed to mine drainage water / Fajtl, Jiří, Kabrna, Martin, Ledvina, Rostislav, Tichý, Richard -- In: Environmental geology -- ISSN 0943-0105 -- Vol. 41, no. 5 (2002), p. 563-570
Zdroj: ČGS (UNM)
Environmental S isotope fractionations: An update / Novák, Martin -- In: Proceedings, 3rd International Symposium on Applied Isotope Geochemistry -- ISBN s. [1] -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Environmental, sedimentational and life changes during the Jurassic-Cretaceous boundary
Environmental Survey of Freshwaters in the Czech Republic / Majer, Vladimír, Veselý, Josef -- In: Biogeomon: symposium on Ecosystem Behavior: evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993. Workshop on Integrated of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993: abstracts -- s. 302-303
Zdroj: ČGS (UNM)
Environmental/Climatic Study on Clastic Sediments Deposited in Kulna Cave, Czech Republic During the Last Glacial and Interglacial / Diehl, J., Heller, F., Kadlec, Jaroslav, Sroubek, P., Valoch, K. -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 49, č. 3 (1998), s. 233-234
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Environmental/climatic study on clastic sediments deposited in Kůlna Cave, Czech Republic during the Last Glacial and Interglacial / Diehl, J., Heller, F., Kadlec, Jaroslav, Sroubek, P., Valoch, Karel -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 49, no. 3 (1998), p. 233-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Environmentally acceptable utilization of hard coal / Buchtele, Jaroslav, Jelínek, Petr, Klika, Zdeněk, 1943-, Kolát, Pavel, Noskievič, Pavel, Roubíček, Václav, Weiss, Zdeněk -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- No. 2(99) (1996), p. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Environmentally accetable effect of hydrogen peroxide on cave "lamp-flora", calcite speleothems and limestones
Environmentally accetable effect of hydrogen peroxide on cave "lamp-flora", calcite speleothems and limestones / Faimon, Jiří, Kubešová, Svatava, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Environmental Pollution -- ISSN 0269-7491 -- Roč. 122, č. 3 (2003), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Environmentally careful elimination of "lamp-flora" in tourist-accessible caves
Environmentálne aspekty odstraňovania priemyselnych odpadov / Bučková, Mária, Parráková, Edita, Zervan, Ivan -- In: Ochrana ovzduší -- ISSN 1211-0337 -- Roč. 14, č. 11 (1982), s. 173-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Environmentálně-geochemické mapování a atmosferické modelování prašného spadu z úložiště flotačních odpadů v oblasti Rosh Pinah v Namibii
Environmentálně šetrná eliminace "lampenflóry" v turisticky přístupných jeskyních / Faimon, Jiří, Kubešová, Svatava, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá / Jenč, P., Mikuláš, Radek -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 25-30
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj / Jenč, Petr, 1976-, Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 25-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Environmentální dopady zemědělských aktivit české části Krkonoš / Frantál, Bohumil, Martinát, Stanislav -- In: Geokologické problémy Krkonoš -- s. 52-52
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG