Browse
from 

Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu / Cílek, Václav, jr., Fábry, Jan -- In: Československý kras -- Roč. 40 (1989), s. 37-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov / Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 369-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Epigenetické zčervenání vápenců - doklad teplého humidního klimatu / Cílek, Václav -- In: Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X -- s. 89-91
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Epilitičtí plži / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 47, č. 3 (1999), s. 126-127
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Epilogue / Suk, Miloš, 1934- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 31 (2006), p. 131
Zdroj: ČGS (UNM)
The epiplanktic anthozoan, Kolihaia eremita Pranl, 1946 (Cnidaria), from the Silurian of the Prague Basin (Bohemia) / Frýda, Jiří, Galle, Arnošt, Kříž, Jiří -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 46, č. 3-4 (2001), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The epiplanktic anthozoan, Kolihaia eremita Prantl, 1946 (Cnidaria), from the Silurian of the Prague Basin (Bohemia) / Frýda, Jiří, Galle, Arnošt, Kříž, Jiří, 1943- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 46, no. 3-4 (2001), p. 239-245
Zdroj: ČGS (UNM)
The epiplanktic anthozoan, Kolihia eremita Prantl, 1946 (Cnidaria), from the Silurian of the Prague Basin (Bohemia) / Frýda, J., Galle, Arnošt, Kříž, J. -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 46, Havlíček Volume (2001), s. 239-243
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Epiplanktonní korál, Kolihaia eremita Prantl, 1946 (Cnidaria), ze siluru pražské pánve (Čechy)
Epiquasiplatform features of the central West Carpathians / Činčura, Juraj -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 39, no. 5 (1988), p. 577-587
Zdroj: ČGS (UNM)
Episfaxis, Sinistracirsa and Ptychospirina: three invalid generic names of the Paleozoic Archaegastropoda (Mollusca) / Horný, Radvan -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 157, č. 1-4 (1988), s. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Episodic post-variscan fluid flows and hydrothermal karstification in the Bohemian Massif, Czech Republic: a preliminary note / Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: 15th International Sedimentological Congress -- s. 747-748
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán - exploration geochemistry and genesis of gold deposits / Dobeš, Petr, Lukeš, Petr, Mixa, Petr, Quintanilla, Enrique, Žáček, Vladimír -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 56, č. Spec. iss (2011), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Epithermal Pb-Zn vein mineralization of the Stříbro ore district, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope study / Dobeš, Petr, Leach, D., Viets, J., Žák, Karel, 1957- -- In: Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts -- ISBN 90-5410-550-X -- s. 345-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Epithermal polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study / Dobeš, Petr, Malý, Karel -- In: Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century -- ISBN 90 2651 846 3 -- ISSN 0016-772X -- Vol. 49, no. 2 (1998), p. 139-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag,Te) mineralization in theRoztoky volcanic centre, České středohoří Mts., Czech Republic / Bendl, J., Dobeš, P., Pivec, Edvín, Šrein, Vladimír, Ulrych, Jaromír, Žák, K. -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 49, č. 2 (1998), s. 139-146
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české / Suldovský, Josef, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. i-viii
Zdroj: ČGS (UNM)
EPR characterization of coal / Machovič, Vladimír, Šebestová, Eva -- In: Coal Science -- s. 401-404
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Epsomit : Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko) / Albrecht, Jan -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 10 (2004), s. 4
Zdroj: ČGS (UNM)