Browse
from 

Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in Columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Marsikov, Czech Republic / Černý, Petr, Novák, Milan, 1952-, Uher, Pavel -- In: From plains to shield: the making of a continent´s interior : Saskatoon 2002, May 27-29 -- ISBN 0-919216-81-1 -- s. 83
Zdroj: ČGS (UNM)
Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Maršíkov, Czech Republic / Černý, Petr, Novák, Milan, 1952-, Uher, Pavel -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 15, no. 3 (2003), p. 565-574
Zdroj: ČGS (UNM)
Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite pegmatite, Maršíkov, Czech Republic / Černý, Petr, Novák, Milan, Uher, Pavel -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 15, č. 5 (2003), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Extrémní duktilita živcových agregátů - taveninou urychlený skluz po hranicích zrn: rheologické implikace pro felsickou spodní kůru
Extrémní geostatické zatížení mechanizované výstuže při dobývání velmi mocných slojí / Budirský, Stanislav, Losert, Čestmír, Martinec, Petr, 1942- -- In: Uhlí -- Roč. 33, č. 3 (1985), s. 81-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie / Novotný, Jan, Rybář, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 4 (2002), s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Extrémní hydrogeologické situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie / Novotný, J., Rybář, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 4 (2002), s. 34-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Extrémní hydrologické jevy v krajině / Kallabová, Eva, Munzar, Jan -- In: Venkovská krajina -- s. 95-98
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Extrémní povodně v době mrazů / Matoušek, Václav, 1963- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 43, č. 1 (2001), s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Extrémní sucha ve střední Evropě v preinstrumentálním období
Extrémy denních odtoků ze sítě lesních povodí GEOMON / Fottová, Daniela, Krám, Pavel -- In: Hydrologie malého povodí 2008 -- ISBN 978-80-87117-03-3 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Extruded blocks from Gondwana during its northern drift. Paleomagnetic results on various Paleozoic rocks from Brittany, Bohemia and Saharan platform and relationships with the northern West African Craton boundary / Aifa, T., Pruner, Petr -- In: 3rd Symposium of " Cratons, metacrasons and mobile belts" -- ---
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Extrusion tectonics and elevation of lower crustal metamorphic rocks in convergent orogens / Ježek, Josef, Schulmann, Karel, Thompson, Alan Bruce -- In: Geology -- ISSN 0091-7613 -- Vol. 25, no. 6 (1997), p. 491-494
Zdroj: ČGS (UNM)
Extrusion tectonics due to thermal softening of a thickened crustal root: The Bohemian Massif in Lower Carboniferous times / Bues, C., Dörr, W., Fiala, Jiří, Kotková, J., Scheuvens, D., Vejnar, Zdeněk, Zulauf, G. -- In: Beitragszusammenfassungen des 7. Kolloquiums im DFG-Schwerpunktprogramm Orogene Prozesse, ihre Quantifizierung und Simulation am Beispiel der Varisciden -- s. 177-180
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Exuviace ordovických dalmanitoidních a akastoidních trilobitů pražské pánve. Předběžná pozorování.
Exuviation of the Genus Placoparia Hawle and Corda, 1847 (Trilobita, Ordovician, Prague Basin, Czech Republic) / Bruthansová, Jana, Budil, Petr, 1969- -- In: Serie Correlación geológica : Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas -- ISSN 1514-4186 -- Vol. 17 (2003), p. 271-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Exuviation of the genus Placoparia Hawle et Corda, 1847 (Trilobita, Czech Republic, Prague Basin, Ordovician) / Bruthansová, J., Budil, Petr -- In: INSUGEO, Serie Correlación Geológica -- ISSN 1514-4186 -- Roč. 17, č. srpen (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
F. Reichmann died
Fabric and analysis of magmatic flow in selected from the Central Bohemian Plutonic Complex / Holub, František, Orságová, Lucie, Studená, Martina, Verner, Kryštof -- In: GeoDresden 2009-Geologie der Böhmischen Masse. Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Fabric and emplacement of selected dikes (Central Bohemian Plutonic Complex)