Browse
from 

Factors influencing the origin of the acoustic emission in rock samples in unaxial stress conditions / Konečný, Pavel -- In: Frontiers of Rock Mechanics and Sustainable Development in the 21st Century. Proceedings of the 2001 ISRM International Symposium - 2nd Asian Rock Mechanics Symposium (ISRM 2001 - 2nd ARMS), 11-14 September 2001/Beijing/China -- s. 61-63
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Factors of localization of vein hydrothermal mineralization in the Příbram ore district
Facts and myths on potencial and priorities of raw materials in Železné hory Mts. protected area
The Faculty of Mining and Geology of the Technical University of Mining and Metallurgical Engineering at present
A fade out locality Přibyslavice near Čáslav
"Fagotia-Faunen" und quadriglazialistisches stratigraphisches System des Pleistozäns im nördlichen Alpenvorland im Vergleich zu einigen klassischen Fundorten im Bereich der nordischen Vereisung Deutschlands / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Jg. 26 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
"Fagotiové fauny" a kvadriglacialistický systém pleistocénu v severním předpolí Alp ve srovnání s některými klasickými lokalitami z území severského zalednění Německa
Failure of weak to strong sandstones: monitoring and observation of fracture phenomena / Lešner, J., Lokajíček, Tomáš, Přikryl, R. -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- 04861
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Failure zones in rock massif and their physical manifestations / Bláha, P., Müller, Karel -- In: Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- ISSN 1211-359X -- Roč. 3, č. 2 (1996), s. 20-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Failures of Large-Area Floors
Failures of the Dyje River valley slopes near the village Vranov nad Dyjí: facts and hypothesis
The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic) / Diedrich, Cajus G. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 35 (2007), p. 107-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Fairy tale and Miraculous Motives in Czech Broadside Ballads
Fake fossils, their history and significance
A fake of a Cretaceous fish from Bohemia
Fakolit ze Zlatého vrchu u Lísky / Fišera, Vlastimil -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 215, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Fakta a mýty kolem povodní / Balek, Jaroslav, 1933- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 4 (1999), s. 1-3 přílohy
Zdroj: ČGS (UNM)
Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor / Hruška, Jiří -- In: Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi" -- ISBN 80-902052-1-6 -- s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Faktografický informační systém - registr ložisek nerostných surovin ČSR / Bradáčová, Jitka, Šrámek, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 3 (1982), s. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Faktory lokalizace žilné hydrotermální mineralizace v Příbramské rudní oblasti / Vlašímský, Pavel -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 115-123
Zdroj: ČGS (UNM)