Browse
from 

Fenitizace a její projevy v Českém masivu / Kopecký, Lubomír -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 41-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Fenitization and its manifestations in the Bohemian Massif
Fenomén Chlum u Ločenic / Plecer, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 156-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska / Rojík, Petr -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)
Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií / Hladil, Jindřich -- In: 2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce -- s. 39-41
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Fenomén zakouřených jeskyní: Příčiny, význam a náprava / Cílek, Václav -- In: Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň -- č. 7 (2002), s. 13-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli / Kalinaj, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 471-476
Zdroj: ČGS (UNM)
Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace / Cílová, Zuzana, Pažout, Richard, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Ferberite - new mineral in the Štiavnica-Hodruša ore field
Ferberite from ore veins of the Kutná Hora Ag-Pb-Zn district - a new mineral for the ore district and an indicator of the Sn-W mineralization
Ferdinandea, zmizelý afro-evropský vulkán / Kozák, Jan -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 53, č. 5 (2003), s. 351-354
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Fereto soils at the southeastern margin of Bohemian massif - a mineralogical and geochemical characterization and its application in stratigraphy / Bezvodová, Bohumila -- In: Chemical geology -- ISSN 0009-2541 -- Vol. 60, no. 1-4 (1987), p. 331-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Fericopiapit z Vyšehořovic u Českého Brodu / Rezek, Karel, Vyšata, Milan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 109
Zdroj: ČGS (UNM)
Fermat's principle in inhomogeneous anisotropic media / Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 6 -- s. 175-178
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ferns in the Spitsbergen Palaeogene / Kvaček, Zlatko, 1937-, Manum, Svein B. -- In: Palaeontographica. Abteilung B, Paläophytologie -- ISSN 0375-0299 -- Roč. 230, č. 1-6 (1993), s. 169-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Ferns of the Bohemian and their in situ spores / Dašková, Jiřina, Kvaček, J. -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference. Program and abstracts -- s. 28-28
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ferns of the Bohemian Cenomanian and their in situ spores / Dašková, Jiřina, Kvaček, Jiří, 1937- -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague -- ISBN 80-7036-198-0 -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 211-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 32-35
Zdroj: ČGS (UNM)