Browse
from 

Flora and vegetation of the roof of the main lignite seam in the Bílina Mine (Most Basin, Lower Miocene) / Sakala, Jakub -- In: Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 56, č. 1-2 (2000), 36
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Die Flora aus der oberen Süsswassermolasse von Achldorf bei Vilsbiburg (Niederbayern) / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Documenta Naturae -- ISSN 0723-8428 -- Nr. 30 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Flora from the Peruc member from Velké Opatovice near Moravská Třebová
Flora Kijovickoj svity Moravsko-Silezskogo kul'ma i jejë biostratigrafičeskoje značenije
Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy (02-34 Bílina) / Bůžek, Čestmír, 1933- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Flora of the Kučlín diatomite, its composition, character and relationships
Flora of the Staré Sedlo formation and its relation to Eocene and Oligocene floras in Germany
The flora of the Staré Sedlo Formation and its relation to the floras of the Eocene and Oligocene in the southern part of the GDR / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Coal-bearing formations of Czechoslovakia -- s. 287-289
Zdroj: ČGS (UNM)
The flora of the Staré Sedlo Formation in West Bohemia, Upper Eocene / Knobloch, Ervín, 1934-, Proceedings of the Symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary", 890828-890901 -- In: Proceedings of the Symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary" -- ISBN 80-7075-029-4 -- s. 159-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Flóra peruckých vrstev, současný stav a problematika výzkumu / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 191-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Flora von Bechlejovice bei Děčín : eine oligozäne vulkanische Flora und ihre Stellung im Florenkomplex Haselbach-Valeč sensu Kvaček & Walther 2001 / Kvaček, Zlatko, 1937-, Walther, Harald -- In: Geologica saxonica -- ISSN 1617-8467 -- Jg. 50-51 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Flora von Parschlug (Steiermark, Österreich) - subtropisch subhumide Vegetationsverhältnisse im Grenzbereich Unter/Mittel-Miozän / Kovar-Eder, Johanna, Kvaček, Zlatko, 1937-, Ströbitzer-Hermann, Margit -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Nr. 5 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové (24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko) / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic) / Teodoridis, Vasilis -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 60, no. 3-4 (2004), p. 113-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Prachař, Ivan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 167-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách / Jansa, Jiří, Novák, František, Prachař, Ivan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 3 (1989), s. 163-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Florencit z Nové Vsi u Rýmařova / Harapát, Luboš, Slavíček, Petr, Vrbová, Alexandra -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 1 (1987), s. 106
Zdroj: ČGS (UNM)
Florencit z Nové Vsi u Rýmařova je plumbogumit / Jansa, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 305-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Florencite-(Ce), florencite-(La) a lanthanidian goyazite from glass sands deposits Srní and Střeleč in northern Bohemia (Czech Republic)