Browse
from 

Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Prachař, Ivan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 167-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách / Jansa, Jiří, Novák, František, Prachař, Ivan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 3 (1989), s. 163-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Florencit z Nové Vsi u Rýmařova / Harapát, Luboš, Slavíček, Petr, Vrbová, Alexandra -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 1 (1987), s. 106
Zdroj: ČGS (UNM)
Florencit z Nové Vsi u Rýmařova je plumbogumit / Jansa, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 305-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Florencite-(Ce), florencite-(La) a lanthanidian goyazite from glass sands deposits Srní and Střeleč in northern Bohemia (Czech Republic)
Florencite-(Ce) from Suchá Rudná in the Jeseníky Mts.
'Florencite' from Nová Ves near Rýmařov is plumbogummite [northern Moravia, Czechoslovakia]
Floristic biostratigraphy of Tertiary basins in the Bohemian Massif and correlation with Central Paratethys / Bůžek, Čestmír, 1933-, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 1 (1990), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe / Bůžek, Čestmír, 1933-, Fejfar, Oldřich, 1931-, Konzalová, Magda, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Proceedings of the Symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary" -- ISBN 80-7075-029-4 -- s. 167-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Floristická zonálnost žacléřského souvrství v důlním poli dolu Šverma u Žacléře (vnitrosudetská pánev) / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 35, č. 1 (1986), s. 57-63, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Floristické novinky z jíveckých vrstev ve vnitrosudetské pánvi (stefan B) / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského muzea. Série A - vědy přírodní -- Roč. 38, č. 3 (1989), s. 269-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika) / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 49, č. 1 (2000), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy / Čech, L., Lacina, Jan, Růžička, I. -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních XIII -- s. 221-281
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Florističeskije zony žacleržskoj svity v šachtnom pole Šverma bliz g. Žaclerž (nižnesilezskij bassejn), ČSSR
Die floristische Zonalität der Žacléř-Formation im neuen Kohlenfeld der Zeche Šverma bei Žacléř (Innensudetisches Becken)
Flotační odkal z Chvaletic jako surovina pro výrobu elektrolytického burelu / Mátl, Václav -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 191-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic / Fečko, Peter, 1960-, Janáková, Iva, Mucha, Nikolas -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 42, no. 3 (2010), p. 309-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Flow and fabric development during the diapiric rise of magma: AMS study on plaster models / Hrouda, František, Kratinová, Zuzana, Závada, Prokop -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Flow and fabric development in dykes: studied by means of AMS analogue and numerical modeling / Hrouda, František, Ježek, Josef, Kratinová, Zuzana, Kusbach, Vladimír -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Flow and karst conduits parameters in the Czech Republic based on quantitative tracer tests