Browse
from 

Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization / Adar, Fran, Chakhmouradian, Anton R., Cooper, Mark A., Hawthorne, Frank C., Medici, Luca -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 46, no. 4 (2008), p. 1033-1042
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites / Burns, Peter C., Morgan VI, George B., Novák, Milan, 1952- -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 36, no. 2 (1998), p. 441-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorit a celestín z karbonatických hornín triasu z podložia Viedenskej panvy / Mišík, Milan, 1928- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 259-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorit a "Vassa Murrina" / Tuček, Karel, 1906-1990 -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 153, 1984, č. 4 (1986), s. 190-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorit z Bezděčína s. od Turnova / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 238
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorit z Vlastějovic / Kadlec, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 212-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorite and barite formations in the Krušné hory Mts. / Chrt, Jiří -- In: Ore mineralization of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge): excursion Guide -- ISBN 80-7075-189-4 -- s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluorite caves
Fluorite deposits in Mongolia
The fluorite district of Jílové-Sněžník u Děčína
Fluorite from Bezděčín
Fluorite metasomatic deposit Čulut-Cagan-Del, central Mongolia
Fluorite mining in Czech Republic
Fluoritová ložiska v Mongolsku / Brtnický, Martin, Cihlářová, Hana, Jaroš, Ondřej, Kynický, Jindřich, Mužák, Petr, Xu, Cheng -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 225-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluoritová těžba v České republice / Fengl, Milan, Rezek, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 10 (1996), s. 315-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluoritové formace Českého masívu / Chrt, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 199-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén / Pokorný, Richard, 1979- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 2 (2010), s. 92-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluoritové ložisko Moldava / Fengl, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 1 (1998), s. 3-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Fluoritové metasomatické ložisko Čulut-Cagan-Del, centrální Mongolsko
Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína / Fengl, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 4 (1998), s. 109-121
Zdroj: ČGS (UNM)