Browse
from 

Flyschzone. Laaber Decke. Stratigraphie der Laaber Schichten im Bereich Auhof Wiental-Westeinfahrt / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Jg. 36 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Flyschzone. Projekte in der Rhenodanubischen Flyschzone. Stratigraphie - Kalkiges Nannoplankton / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Jg. 36 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp / Pivko, Daniel -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 37, č. 1 (2005), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku / Adámek, Josef, Eliáš, Mojmír, Menčík, Eduard, Stráník, Zdeněk -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 107-122
Zdroj: ČGS (UNM)
F.M.Opiz and the development of organization and methodology of science in Bohemia
F.M.Opiz ve vývoji organizace a metodologie vědy v Českých zemích / Janko, Jan -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 157, č. 1-4 (1988), s. 172-180
Zdroj: ČGS (UNM)
FMR and Mössbauer Measurements of Fine-Grained Fractions of LUNA 16, 20 and 24 Regolites / Cimbálníková, Alena, Frait, Z., Rode, O., Zemčík, Tomáš -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 3 of 3 -- s. 462-463
Zdroj: ČGS (UNM)
Foamed geopolymer matrix as inhibitor of spent ion exchangers / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Radiochemical Conference /15./: Booklet of abstracts. Radiopharmaceuticals and labelled compounds -- s. 285
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Focal mechanism and source parameters of the rockbursts in Upper Silesian Coal Basin / Dubinski, Józef, Mutke, Grzegorz, Stec, Krystyna -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 9(100) (1996), p. 17-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Focal mechanism in the Vrancea foredeep region inferred by inversion of short period waveforms / Ardeleanu, L., Panza, G. F., Radulian, M., Šílený, Jan -- In: IASPEI 1997. Abstracts -- s. 281
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Focal mechanisms in anisotropic media / Vavryčuk, Václav -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 161, č. 2 (2005), s. 334-346
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The Focal Mechanisms of Induced Seismic Events in Two Different Mine Workings / Veselá, Vlasta -- In: Tectonophysics of Mining Areas -- ISBN 83-226-0678-8 -- s. 132-144
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Focal mechanisms of micro-earthquakes in the Dobrá Voda seismoactive area in the Malé Karpaty Mts. (Little Carpathians), Slovakia / Cipciar, A., Fojtíková, L., Madarás, J., Vavryčuk, Václav -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 492, č 1-4 (2010), s. 213-229
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Focal mechanisms produced by shear faulting in weakly transversely isotropic crustal rocks / Vavryčuk, Václav -- In: Geophysics -- Roč. 71, č. 5 (2006)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Focal zones of rockbursts within the shaft pillar of mine Kladno-2 / Brož, Robert, Buben, Jiří, Vencovský, Miloš -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 10(102) (1996), p. 179-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Focus on fossil mammals: life story of Oldřich Fejfar / Horáček, Ivan, Mlíkovský, Jiří -- In: Lynx. Nová série -- ISSN 0024-7774 -- Vol. 32 (2001), p. 9-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Foidy melilitických hornin severních Čech a produkty jejich alterace
Fold and shear structures of the southeastern Moldanubicum (Czechoslovakia) / Mísař, Zdeněk, Urban, Michal -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 20 (1989), p. 111-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin / Jura, Dominik, Kuzak, Ryszard -- In: Polish geological institute special papers -- ISSN 0033-2151 -- Vol. 7 (2002), p. 133-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Fold deformations in Miocene sediments of the Chomutov area