Browse
from 

Former Structures of Rocks Discernible by Image Analysis / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich, Sedlák, R. -- In: Geologische Bundesanstalt. Jahrbuch -- Roč. 136, č. 4 (1994), s. 751-755
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Former Structures of Rocks Discernible by Image Analysis / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich, 1953-, Sedlák, Roman -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 136, no. 4 (1993), p. 751-755
Zdroj: ČGS (UNM)
Formes ancestrales de bivalves de type bohémien dans le Silurien inférieur de Sibérie (Syneclise de Tungusskaja, Russie)
Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi / Malý, Lubomír -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 87-99
Zdroj: ČGS (UNM)
The forms of mercury in contaminated soils and in a river sediment
Forms of phyllonite weathering and denudation in the Hrubý Jeseník Mts.
Forms of pyrolytic carbon ensuing on thermal degradation of coal and carbonaceous additives / Buchtele, Jaroslav, Fiala, J., Jelínek, P. -- In: Acta Metallurgica Slovaca -- Roč. 5, č. 2 (1999), s. 112-118
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic / Jiránek, Martin, 1964- -- In: Radon investigations in the Czech Republic X and the seventh international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- ISBN 80-7075-626-8 -- s. 119-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Forms of weathering and denudation of the tonalites in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
Formy a modifikace uhlíku / Grégr, Jan, 1941-, Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly -- Roč. 1 (2005), s. 93-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Formy a výsledky spolupráce Hornicko-geologické fakulty s Rudnými doly a Magnezitovými závody / Bilan, Jindřich -- In: Rudy -- Roč. 33, č. 10 (1985), s. 299-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Formy existence těžkých kovů v přírodních vodách / Fadrus, Hubert -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Formy kryogenního zvětrávání žuly v Jihlavských vrších / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 12 (1986), s. 348, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Formy na perník s motivem trilobitů / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 19 (1994), s. 48-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu / Kopecký, Jiří -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 17-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Formy reliéfu na hlubokých sesuvech v české části flyšových Vnějších Západních Karpat
Formy reliéfu vytvořené větrnou erozí v horských oblastech střední Evropy / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 94, č. 3 (1989), s. 220-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu / Adamovič, Jiří, Jehlička, J., Malý, K. D., Zachariáš, J. -- In: 2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce -- s. 68-68
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu / Adamovič, Jiří, 1965-, Jehlička, Jan, 1959-, Malý, Karel D., Zachariáš, Jiří -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 68
Zdroj: ČGS (UNM)
Formy stříbra v organické substanci macerálových frakcí černých uhlí