Browse
from 

Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera / Bubík, Miroslav, Hubatka, František, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15, č. listopad (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera / Bubík, Miroslav, Hubatka, František, Nehyba, Slavomír, Tomanová-Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XV, č. 1 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: 3 -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru / Havlíček, Pavel, 1944-, Smolíková, Libuše, 1932- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru / Havlíček, Pavel, 1944-, Smolíková, Libuše, 1932- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 143-145, Příl. XII
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní půdy v sedimentech svrchní křídy severovýchodní Moravy / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 111-112, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní rybí fauna (Teleostei, Selachii) z dynówských slínovců menilitového souvrství (rupel, NP 23) na lokalitě Litenčice (Česká republika)
Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi / Kobr, Miroslav, 1940-, Pešek, Jiří, 1936-, Skopec, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 5 (2000), s. 3-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi / Kobr, Miroslav, Pešek, Jiří, Skopec, Jiří -- In: Uhlí, Rudy, Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2000, č. 5 (2000), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Fosilní savec s jedovými zuby / Robovský, Jan, 1980- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 12 (2005), s. 702
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín / Hradecký, Jan, 1974-, Pánek, Tomáš, 1977-, Smolková, Veronika -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní sesuvy v neogenních mořských jílech na severu brněnské aglomerace - podceněný aspekt pro založení obytných staveb / Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, Poul, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 211
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fosilní skluzy a intruze jílů v hnědouhelné sloji v Mostě / Váně, Miroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 1 (1989), s. 31-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou) / Čech, Stanislav, 1951-, Mikuláš, Radek, 1964-, Vodrážka, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 96-97, Příl. VI
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (Východní Čechy) / Čech, Stanislav, Mikuláš, Radek, Vodrážka, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) / Čech, S., Mikuláš, Radek, Vodrážka, R. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2004), s. 96-97
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fosilní stopy (ichnofosilie) v díle K. M. Sternberga / Mikuláš, Radek -- In: Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností -- Roč. 38, č. 3 (2000), s. 162-165
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fosilní stopy moravsko-slezského kulmu / Pek, Ilja -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní stopy na vrchních jádrech / Němcová, Alena, Plička, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 295-305
Zdroj: ČGS (UNM)