Browse
from 

Geobiocenologická typizace Žďárských vrchů v návaznosti na Svrateckou hornatinu / Lacina, Jan -- In: Žďárské vrchy v čase a prostoru -- s. 29-35
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geobiocenologická typologie krajiny / Lacina, Jan -- In: Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace -- s. 1-11
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny: koncepce, výsledky, aplikace / Lacina, Jan -- In: Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR -- s. 2-2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geobiocoenological typology of the Vrapac NNR / Lacina, Jan -- In: History, biodiversity, and management of floodplain forest . Case study of national nature reserve of Vrapac, Czech Republic -- S. 49-53
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geobotanické metody při výzkumu znečuštění podzemní vody / Pyšek, Antonín -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 292
Zdroj: ČGS (UNM)
Die geobotanik des Devons
Geobotanika devonu / Obrhel, Jiří -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 157, č. 1-4 (1988), s. 33-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochautauqua v Calgary : 15. ročník zasedání severoamerických matematických geologů / Němec, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 94
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochémia a genéza hydrotermálne premenených vulkanických hornín na strednom Slovensku / Forgáč, Jozef -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 76 (1987), s. 39-72, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky) / Ivan, Peter, Šmejkal, Václav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 479-480
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochémia hornín produktívnych zón Malých Karpát / Cambel, Bohuslav, 1919-2006, Khun, Miloslav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 3 (1983), s. 231-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochémia hydrotermálne premenených vulkanických hornín stredného Slovenska / Forgáč, Jozef -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 212
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochémia na 27. Medzinárodnom geologickom kongrese v Moskve / Babčan, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 5 (1985), s. 455-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier / Martinský, Ladislav -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 115-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochémia severnej časti Slanských vrchov / Divinec, Ľubomír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 1 (1983), s. 92
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochémia slieňovcových hornín manínskej jednotky / Marschalko, Róbert, Očkay, Ján -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 39-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochémia západokarpatského barytu / Hrnčárová, Mária -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 479
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemical and ecological survey of the Prague agglomeration
Geochemical and Ecological Survey of the Prague Agglomeration / Ďuriš, Miloslav -- In: Heavy Metals in the Environment: An Integrate approach -- ISBN 9986-615-17-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemical and Ecological Survey of the Prague City Area, Czech Republic / Ďuriš, Miloslav (2011) -- In: Mapping the Chemical Environment of Urban Areas -- ISBN 978-0-470-74724-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)