Browse
from 

Geochemical zonation of volcanic rocks and deep structure of Ecuador and Southern Colombia / Hanuš, Václav, Vaněk, Jiří, Vaňková, Věra -- In: Journal of South American Earth Sciences -- Roč. 7, č. 1 (1994), s. 57-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Geochemical zoning of stratiform sulphide ore mineralization in the Smolník-Štós-Medzev area
Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic / Kovalová, Marie, Litochleb, Jiří -- In: Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá v Pošumaví -- s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemically anomalous olivine-poor nephelinite of Říp Hill, Czech Republic / Árva-Sós, Erzsébet, Bendl, Jiří, Höhndorf, Axel, Jelínek, Emil, 1943-, Langrová, Anna, Pivec, Edvín, Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 43, no. 4 (1998), p. 299-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemicaly anomalous olivine-poor nephelinite of Říp Hill, Czech Republic / Árva-Sós, E., Bendl, J., Hohndorf, A., Jelínek, E., Langrová, Anna, Pivec, Edvín, Řanda, Z., Ulrych, Jaromír -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 43, č. 4 (1998), s. 299-311
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geochemická a geofyzikální anomálie v uhlovodíkovém poli Ždánice, jihovýchod České republiky
Geochemická a izotopická charakteristika vybraných karbonátů v mladých alkalických vulkanitech ze severních Čech
Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa / Divinec, Lubomír, Ďuďa, Rudolf, Košarková, Mária -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry / Kohút, Milan, Kováčik, Martin -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 92 (1991), s. 71-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická a strukturní aspekty magamtické historie masivu Chandman, východní Mongolský Altaj, SZ Mongolsko
Geochemická a vulkanologická dokumentace dočasných odkryvů ordovických vulkanitů při stavbě metra v Praze-Vokovicích / Janoušek, Vojtěch, Rapprich, Vladislav, Tasáryová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje / Zýka, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 11 (1990), s. 331-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická banka dát pre Západné Karpaty / Čulmanová, Zdenka, Glos, Juraj, Janáková, Katarína, Kružlíková, Milina, Martinovič, Milan, Medvěď, Ján, Timčák, Gejza -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 131-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika chalkopyritu z bronzového depotu od Borotína (24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko) / Malý, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit / Adamová, Marie, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 54-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika hornin svojšínského vulkanitového pruhu / Matějka, Dobroslav, 1956- -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Č. 63 (1987), s. 1-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika lamprofyru z kulmu od Hluboček-Mariánského údolí (okres Olomouc) (25-11 Hlubočky) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika obalových sérií desenské klenby / René, Miloš -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína : (32-24 Trhové Sviny) / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 120-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2004), s. 120-122
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH