Browse
from 

Geochemicko-metalogenetická charakteristika zlata so zreteľom na niektoré lokality Západných Karpát / Jarkovský, Ján -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 29-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický a mineralogický výzkum kontaminačního mraku v Hněvicích / Datel, Josef, Topinková, Barbora, Vencelides, Zbyněk (2004) -- In: Hydrogeochémia 04 - teorie a praxe v hydrogeologikcých aplikacích -- ISBN 80-248-0584-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geochemický a mineralogický výzkum zlatohorských rud / Marek, Vladimír -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou) / Klečka, Milan, Lang, Miloš, Machart, Jiří, Melín, Martin, Pivec, Edvín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemicky anomální olivínem chudý nefelinit z Řípu
Geochemický atlas ČSFR / Ďuriš, Miloslav, Jančařík, Antonín, Sáňka, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický atlas Evropy
Geochemický atlas Rakouska / Mrňa, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický model přírodního mokřadního systému / Zeman, Josef (2008) -- In: Geochemie a remediace důlních vod -- ISBN 978-80-254-2921-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Geochemický program k projektu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů / Primas, Michal -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 1-2 (1993), s. 118-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický seminář -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 2 (1982), s. 203-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický seminář (Variant.)
Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám / Černík, Miroslav, Kopřiva, Antonín, Stejskal, Martin, Zeman, Josef -- In: Těžba a její dopady na životní prostředí -- ISBN 80-86832-18-X -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů. / Zeman, Josef -- In: Geochémia 2002 -- ISBN 80-88974-42-9 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Geochemický výzkum proterozoických hornin na Svojšínsku a Neveklovsku / Matějka, Dobroslav, 1956- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 62-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický výzkum rudního materiálu ze Zlatých hor-Kosova / Hoffman, Vladimír, Trdlička, Zdeněk, 1928- -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 23 (1988), s. 171-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický výzkum řečišťních sedimentů Broumovského výběžku / Barnet, Ivan, 1955-, Skalický, Josef -- In: Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického -- Roč. 36 (1987), s. 23-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický výzkum řečištních sedimentů v oblasti Jeseníků / Skalický, Josef -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 75-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu / Jalovec, Jakub, Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav, Vaňková, Věra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 109-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav) / Adamová, Marie, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)