Browse
from 

Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku / Kučera, Jan, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 53-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie a mineralogie platinoidů v chromitových rudách z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko / Gurskaja, Ludmila, Knésl, Ilja, Kolbancev, Leonid, Pašava, Jan, Vavřín, Ivan, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina - Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko / Adamová, Marie, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy) / Holub, František, Janoušek, Vojtěch, 1968-, Pudilová, Marta, Šmíd, Jakub, Žák, Karel, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 81-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, - (2007), s. 81-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic : 24-33 Moravský Krumlov / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15, - (2008), s. 72-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geochemie a petrografie amfibolitů z vícenického lomu u Náměště nad Oslavou / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, - (2009), s. 114-117
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geochemie a petrologie amfibolitů moldanubika / Finger, F., Mayer, A., René, Miloš -- In: Inovační podnikání & Transfer technologií -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 7-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geochemie a petrologie barrandienských diabasových hornin / Blechová, Kateřina -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 3 (1988), s. 294-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie a petrologie metapelitů obalových sérií jádra desenské klenby / René, Miloš -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 277-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie a petrologie vysokotlakých albiticko-draselných granát-kyanitických felsických rul a granulitů z kutnohorského krystalinika, Český masiv.
Geochemie a speleoterapie / Navrátil, Oldřich, Přibyl, Jan, Štelcl, Jindřich, Štelcl, Jindřich, jr. -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 167-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie býčkovického tělesa monzosyenitu v Českém středohoří, Československo
Geochemie býčkovického tělesa v Českém středohoří / Novák, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 4 (1989), s. 487-491
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie československé části smrčinského (fichtelgebirgského) žulového plutonu
Geochemie der Granitoide des Bor Massivs / René, Miloš -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie der Granulite und Granatpyroxenite des Gfoehler Deckenkomplexes im Moldanubikum Niederoesterreichs (Waldviertel) / Vellmer, C., Wedepohl, K. H. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Č. 1 (1991), s. 277
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie der Intrusiva der Gabbroamphibolitmasse von Neukirchen-Kdyne (Böhmische Masse) / Pfeiffer, T., Propach, G. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Nr. 1 (1991), s. 211
Zdroj: ČGS (UNM)