Browse
from 

Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras) / Duras, Roman, Geršl, Milan, Havlín, Aleš, Kalenda, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) / Duras, R., Geršl, M., Havlín, A., Kalenda, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, - (2007), s. 92-94
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky / Duras, Roman, Geršl, Milan, Havlín, Aleš, Kalenda, Pavel -- In: Speleofórum 2007 -- ISBN 1211-8397 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky / Duras, R., Geršl, M., Havlín, A., Kalenda, Pavel -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 26, - (2007), s. 82-83
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geofyzikální měření k zjištění velikosti prostoru zastiženého starou důlní těžbou v oblasti Čelina-Psí hory / Bílý, Miroslav, Höschl, Viktor, Hrnko, Tivor, Roudný, Radim -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 165-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 36 (1999), s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav (2000) -- In: Opera concortica, Vol. 36 -- ISBN 80-86418-06-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální měření na lokalitě "Sutny" u Těšetic-Kyjovic / Dresler, Petr, Milo, Peter, Šešulka, Vojtěch -- In: Ve službách archeologie 1/2008 -- ISSN 1802-5463 -- Roč. 2008, č. 1 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích / Kohout, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1991), s. 74-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření na vodním díle Křivoklát / Blecha, Vratislav, Skopec, Jiří, Smolař, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 11 (1983), s. 309-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření pro sanaci opěrné zdi (bývalá sladovna, Písek) / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Vilhelm, Jan (2001) -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost -- ISBN 80-86407-00-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice) / Dědáček, Karel, 1946-, Matolín, Milan, Zabadal, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 189-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu / Bárta, Jaroslav -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 110-116, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření v hydrogeologických vrtech pánve Cuenca Sur de la Habana, Kuba
Geofyzikální měření v inženýrsko-geologických vrtech na lokalitě San Blas
Geofyzikální měření v prostoru propadu na lokalitě Železný Brod - Popluží / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Valenta, Jan -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 22, č. 22 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální měření ve vrtech pro určení zón s mineralizací bauxitu
Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku / Mrázová, Štěpánka, Skácelová, Zuzana -- In: Opera Corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 47, č. Suppl. 1 (2010), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geofyzikální metody pro vyhledávání zpevněných poloh a nezavalených dutin v uhelné sloji / Uhlík, Jaroslav -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. zvláštní číslo (1986), s. 168-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin / Hofrichterová, Libuše, 1945- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 393-397
Zdroj: ČGS (UNM)