Browse
from 

Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 90-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Geolog RNDr. Bohuš Zítek sedmdesátníkem / Skácel, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 49, č. 3 (2000), s. 287
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a dunajské podzemné vody / Peter, Pavol -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 10 (1991), s. 289-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a metalogenéza Burundskej republiky / Regásek, František -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 81 (1984), s. 195-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov / Burian, Jozef, Kaličiak, Michal, 1944-, Konečný, Vlastimil, Štohl, Jaroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 117-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a ochrana životného prostredia v ČSFR a SFRJ / Harman, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 380-381
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov / Gross, Pavol, Samuel, Ondrej, 1931- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 77 (1982), s. 87-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie) / Michalík, Jozef, 1946-, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 115-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry / Bujnovský, Alfonz, Hanáček, Jozef -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria / Grecula, Pavol, Varga, Imrich, Vozár, Jozef, 1939- -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 91-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej části kryštalinika Malých Karpát / Putiš, Marián -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 135-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a životné prostredie / Háber, Milan, Križáni, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia kryštalinika západných Karpát (výsledky, problémy, perspektívy) / Kahan, Štefan -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 9-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia Levočských vrchov a Hornádskej kotliny / Gross, Pavol, Marschalko, Róbert -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 61-76, mapa
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia okolia Kráľovej hole / Vídenský, Jindrich -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 9 (1988-89), s. 333-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia okolia Ružbašských kúpelov / Kullmanová, Anna, Nemčok, Ján -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 89-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia severného svahu Šahanskej antiformy / Elečko, Michal, Fordinál, Klement, Holcová, Katarína, Konečný, Vlastimil, Kováčik, Martin, Maďar, Dalibor, Milička, Ján, Pereszlényi, Miroslav, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 113 (2007), s. 21-101, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia severného svahu šahanskej antiformy / Elečko, Michal, Fordinál, Klement, Holcová, Katarína, Konečný, Vlastimil, Kováčik, Martin, Maďar, Dalibor, Milička, Ján, Pereszlényi, Miroslav, Vass, Dionýz -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 113, č. 113 (2007), 81
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geológia sz. časti Nízkých Tatier a priľahlej časti Veľkej Fatry / Bujnovský, Alfonz, Lukáčik, Eduard -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 10 (1985), s. 39-65, obr. a map. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia Tuniska / Biely, Anton, 1930- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 8-9 (1985), s. 248-250, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)