Browse
from 

Geologické mapovanie geológov C.K. Ríšskeho geologického ústavu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia / Buzalka, Štefan -- In: Zborník Slovenského banského múzea -- Č. 11 (1983), s. 155-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické mapy - od papíru k informačnímu systému / Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Tomas, Robert -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 (2009)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické mapy - základní poklad pro řešení environmentálních problémů / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické mapy : od papíru k informačnímu systému / Hanžl, Pavel, 1964-, Krejčí, Zuzana, 1961-, Tomas, Robert, 1971- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 10 (2009), s. 664-665
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické mapy a jejich použití ve školní praxi / Kočárek, Eduard -- In: Přírodní vědy -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 42, č. 3 (1990), s. 94-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické mapy ČR 1:50 000 v cílové pásce / Fediuk, František, 1929- -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 5, č. 3 (1996), s. 133-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické mapy G.C. Laubeho / Klein, Vladimír -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 61-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické mapy: Ostravsko / Pálenský, Peter (2004) -- In: Chráněná území ČR, svazek X -- ISBN 80-86064-67-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické mapy: Plzeňsko a Karlovarsko / Pálenský, Peter (2004) -- In: Chráněná území ČR, svazek XI -- ISBN 80-86064-68-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000 / Cháb, Jan, Havlíček, Pavel, 1944-, Krejčí, Zuzana, 1961-, Opletal, Mojmír, Tomas, Robert, 1971- -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické památky Doupovských hor / Krutský, Norbert -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 2 (1992), s. 172-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické podklady pro krajinotvorné programy / Hejnák, Josef, 1938- -- In: Krajinotvorné programy -- ISBN 80-7212-307-6 -- s. 99-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické podloží České Republiky - zdroj radonových problémů / Barnet, Ivan -- In: GEO 2002 - Planet Erde:Vergangenheit, Entwicklung, Zukunft -- ISBN 3-932537-22-X -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické podloží úzamí Brna jako geotechnický faktor pro vedení podzemních tras tramvajové sítě / Horák, Vladislav, Hrdý, Josef -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 108-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické podmienky prieskumu a exploatácie nerastných surovín z hľadiska stability banských diel v produktívnych vrstvách na bani Cígeľ / Fazekaš, Jozef -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 100-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické pomery a nerastné bohatstvo Alžírskej Sahary / Dobra, Eduard -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 109-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov) / Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 124-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické poměry Babiččina údolí / Prouza, Vladimír -- In: Rodným krajem -- ISSN 1210-6135 -- Roč. 28, č. 28 (2004)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické poměry čedičového proudu chřibského lesa u Slezské Harty / Vocilka, Mojmir -- In: Sborník GPO -- Č. 32 (1987), s. 81-88
Zdroj: ČGS (UNM)