Browse
from 

Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech / Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 168-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické výzkumy v prognózní ploše Libina / Koverdynský, Bohdan, 1937-, Večeřa, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 118-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické výzkumy v račanské jednotce severně od Otrokovic (25-31 Kroměříž) / Bubík, Miroslav, Svatuška, Milan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické zajímavosti bývalých VVP Ralsko a Mladá / Adamovič, Jiří, Mikuláš, Radek -- In: Příroda bývalých vojenských výcvikových prostorů Mladá a Ralsko -- ISBN 80-86064-02-6 -- s. 7-12
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologické zajímavosti centrální Austrálie / Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické zajímavosti CHKO Veľká Fatra / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 11 (1984), s. 325, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické zajímavosti Kunratického lesa / Mikuláš, Radek -- In: Otvírání studánek. O Kunratickém lese, jeho studánkách, památkách a okolí -- s. 9-10
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny / Mikuláš, Radek -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 38, 3/4 (1994), s. 221-224
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny (severní Čechy) / Mikuláš, Radek -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 3-4 (1993), s. 221-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické zajímavosti USA / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 86-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy) / Mikuláš, Radek -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 1 (1996), s. 18-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy) / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 1 (1996), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické zajímavosti Vychylovky / Vítek, Jan -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 67, č. 9 (1990), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické základy české krajiny / Cílek, Václav -- In: Tvář naší země - krajina domova -- s. 27-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologické základy české krajiny / Cílek, Václav, jr. -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-01-0 -- s. 27-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I. / Marek, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 3 (2009), s. 16-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II. / Marek, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12 (2009), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V / Biela, Anna, Fusán, Oto, Majcin, Dušan, Škorvanek, Matej -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 79-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve / Domas, Jaroslav, Holý, Martin, 1959-, Schovánek, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 1 (1995), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve / Bejšovec, Zdeněk, Trachtulec, Jan -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1995), s. 41-50
Zdroj: ČGS (UNM)