Browse
from 

Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša / Ivanička, Ján, Kováčik, Martin -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 113-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP / Bošácky, Pavol, Brichta, Roman, Michalička, Otto, Zváčová, Mária -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 9-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložisková charakteristika bauxitov južnej časti Vietnamu / Ondrejkovič, Karol -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1991), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložisková klasifikácia výskytov zeolitov na Slovensku / Varga, Imrich -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 3 (1988), s. 249-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložiskové pomery a technologické vlastnosti nízkovýhrevného lignitu na ložisku Kosorín v Žiarskej kotline / Blažko, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 157-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku) / Pertold, Zdeněk, Zachariáš, J. -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 20-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko) / Pošmourný, Karel, 1938-, Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 56-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložiskový výzkum v okolí Jeřišna v Železných horách / Hamet, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-mineralogická charakteristika některých ložisek USA / Korbel, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1990), s. 458-461
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-mineralogická expozice v jihlavském muzeu / Laštovička, Zdeněk, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 5 (1996), s. 341-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-petrografické(granulometrické) zhodnocení spodnomiocénních klastických sedimentů z vrtu Ždánice-29 / Krejčí, Jaromír, Zádrapa, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 241-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-průzkumná činnost GP Ostrava v moravské části Jihomoravské lignitové pánve / Čepelová, Ludmila, Žídková, Svatava -- In: Sborník GPO -- Č. 30 (1987), s. 99-112, mapa
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy / Divinec, Lubomír, Kotulák, Peter, Rapčiak, Martin -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry / Kohút, Milan -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 97-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje v prostoru velkolomu Československé armády / Zelenka, Oldřich -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 10 (1986), s. 398-402
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády / Zelenka, Oldřich -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 120-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-tektonická pozícia Harmaneckého krasu / Kubíny, Dušan -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 28 (1990), s. 47-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-tektonické pomery predtriasových útvarov Povážského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole / Putiš, Marián -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-tektonické pomery v oblasti hrádze uvažovanej vodnej nádrže Slatinka / Ilavský, Roman, Sladký, Radko -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 265-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologickoekonomický model využití vietnamských bauxitů pro ČSSR / Pácal, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 140-142
Zdroj: ČGS (UNM)