Browse
from 

Geomagnetická aktivita, změny klimatu a atmosférické cirkulace / Bucha, Václav -- In: Solárně-terestrické vlivy na klima -- ISBN 80-85813-42-4 -- s. 53-80
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Geomagnetické anomálie v České republice / Gnojek, Ivan, Šalanský, Karel -- In: Práce Českého geologického ústavu (Czech geological survey special papers) -- ISSN 1210-8960 -- Roč. 14 (2002), s. 142
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR / Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1989), s. 39-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomagnetické metody při vyhledávání nevybuchlých leteckých bomb / Řehoř, Michal -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 4 (1990), s. 170-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomagnetičeskije metody razvedki pri rešenii proizvodstvennych problem SBB
Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model / Bláha, František, Kalenda, Pavel, Kořínek, Jan, Slavík, Jiří, Žák, Jiří -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 84 (1992), s. 165-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomechanical and geotechnical evaluation of maingate No. 080 5253 monitoring in the conditions of the Paskov mine / Koníček, Petr, Kukutsch, Radovan, Ptáček, Jiří, Souček, Kamil, Šňupárek, Richard, Waclawik, Petr -- In: EUROCK 2013 - Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment. Proceedings of the 2013 International Symposium -- S. 581-586
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geomechanical aspects of manless mining
Geomechanical monitoring systems
Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ / Macek, Tomáš -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 84 (1992), s. 149-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomechanical problems of an underground storage of spent nuclear fuel and their mathematic modelling / Blaheta, Radim, Byczanski, Petr, Hájek, Antonín, Šňupárek, Richard -- In: Acta Montanistica Slovaca -- ISSN 1335-1788 -- Roč. 12, č. 1 (2007), s. 140-146
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geomechanické faktory ovlivňující svěr nadloží s podložím a možnosti jeho využití / Petroš, Vladimír, 1938- -- In: Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl -- s. 299-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomechanické hodnocení ložisek černého uhlí ve středních Čechách / Zámek, Jiří -- In: Výběr prací 14 -- s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomechanické monitorovací systémy / Moravec, Jaromír, Pitermann, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Č. 3, Roč. 1 (1994), s. 78-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomechanické rozbory ve světle jejich nerostného složení / Sloupská, Marcela -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Roč. 1983, č. 9-10 (1984), s. 32-40, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration / Rakowski, Zikmund -- In: Geomechanics 93 -- Roč. 20, č. 4 (1997), s. 266-272
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH