Browse
from 

Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch / Baroň, Ivo, Cílek, Václav, Kirchner, Karel, Melichar, Rostislav -- In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Geomorfologické aspekty mladosaxonské epiplatformní orogeneze a zdvihu. [2. část]
Geomorfologické aspekty mladosaxonské epiplatformní orogeneze a zdvihu Českého masivu. 1. část
Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály / Stejskal, Vladimír -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 2 (2005), s. 82-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomorfologické aspekty nivelačních meření pohybů zemského povrchu v České republice
Geomorfologické aspekty ochrany reliéfu v Národním parku Podyjí / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 45-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomorfologické aspekty svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech, východní Morava, Česká republika. / Kirchner, Karel -- In: Acta Universitatis Carolinae- Geographica -- Roč. 39, č. 1 (2005), s. 163-172
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno / Peterková, Lucie -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomorfologické aspekty ukládání odpadů / Hrádek, Mojmír -- In: Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů sekce Z, Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů. -- s. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformací na východní Moravě / Kirchner, Karel, Krejčí, O., Máčka, Z. -- In: Geomorfologia Slovaca -- Roč. 1, č. 1 (2001), s. 78-83
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geomorfologické aspekty vývoje reliéfu údolí střední Svratky / Hubatka, F., Kirchner, Karel, Nehyba, S., Peterková, L. -- In: 13. Kvartér 2007 -- S. 24-25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geomorfologické či orografické členění reliéfu? / Balatka, Břetislav, 1931-, Sládek, Jaroslav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 94, č. 4 (1989), s. 274-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomorfologické členění pražského území / Balatka, Břetislav, 1931- -- In: Staletá Praha XV. Přírodovědný význam Prahy -- s. 45-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS / Cibulková, P., Demek, J., Havlíček, M., Kirchner, Karel, Mackovčin, P., Slavík, P. -- In: Fyzickogeografický sborník 4 -- S. 27-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území / Cibulková, P., Demek, J., Havlíček, M., Kirchner, Karel, Mackovčin, P., Slavík, P. -- In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 . Sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4. 2006) -- s. 11-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území / Cibulková, Petra, Demek, Jaromír, 1930-, Havlíček, Marek, Kirchner, Karel, 1951-, Mackovčin, Peter, Slavík, Petr -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomorfologické mapování lokality Městiště / Hartvich, Filip -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 131-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomorfologické poměry a členění reliéfu / Balatka, Břetislav, 1931- -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 11-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomorfologické pomery Bestín a priľahlej časti Bošáckých bradiel / Urbánek, Jan -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 38, č. 4 (1986), s. 300-321, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomorfologické poměry Boskovicka. / Hrádek, Mojmír -- In: Přírodní poměry Boskovicka. -- S. 23-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG