Browse
from 

Gorstian palaeoposition and geotectonic setting of Suchomasty Volcanic Centre (Silurian, Prague Basin, Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif) / Čížková, Kristýna, Frýda, J., Janoušek, V., Manda, Š., Pruner, Petr, Rapprich, V., Schnabl, Petr, Štorch, Petr, Tasáryová, Z., Trubač, J. -- In: GFF -- ISSN 1103-5897 -- Roč. 136, č. 1 (2014), s. 262-265
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Gorstian paleoposition and geotectonic setting of Suchomasty volcanic centre (Prague Synform, Bohemia) / Čížková, Kristýna, Frýda, Jiří, Janoušek, Vojtěch, Manda, Štěpán, Pruner, Petr, Rapprich, Vladislav, Schnabl, Petr, Štorch, Petr, Tasáryová, Zuzana -- In: Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting -- ISBN 978-91-86746-87-2 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Góry Stolowe/Broumovské stěny Cliffs (Poland/Czech Republic) / Adamovič, Jiří, Golab, Z., Hájek, A., Mikuláš, Radek, Spíšek, J. -- In: Sandstone Landscapes -- ISBN 978-80-200-1577-8 -- S. 329-332
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Die Gosau-Vorkommen von Mooshuben und Krampen in den Steirischen Mürzalpen / Egger, H., Hradecká, L., Lelkes-Felvári, G., Lobitzer, H., Ottner, F., Siegel-Farkas, Á., Svobodová, Marcela, Švábenická, L. -- In: Geologische Bundesanstalt Arbeitstagung. Arbeitstagung 2001. Neuberg an der Mürz Beiträge. -- ISBN 3-85316-012-3 -- s. 111-122
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Gothic precious stones - an exhibition to the Republic anniversary
Government proposals for ecology of the North Bohemian Region (SHR) and the role of research
GPCG - generalized preconditioned CG method and its use with non-linear and non-symmetric displacement decomposition preconditioners / Blaheta, Radim -- In: Numerical Linear Algebra with Applications -- Roč. 9, 6/7 (2002), s. 525-550
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
GPS a PDA / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- -, č. 1 (2005), s. 8-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS Crustal Movement Monitoring and Regional Seismicity - A Case Study for the Sudety Mts / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Book of Abstracts and Papers, 27 General Assembly of the European Seismological Commission, Lisbon University, Lisbon, Portugal, 10-15 September 2000 -- s. 46
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS data processing and geodynamic movement assessment / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts. 4th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Lubawka, Poland, November 7-9, 2002 -- s. 12
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS geodynamic movements of the East Sudeten area in connection to geological structures and geophysical fields / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts. 4th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Lubawka, Poland, November 7-9, 2002 -- s. 41
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS geodynamic movements of the East Sudeten area in connection to regional geological structures / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 5, - (2003), s. 12 365
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The GPS geodynamic network East Sudeten. Five Annual Campaigns (1997 - 2001), Data Processing and Results / Bosy, Jarosław, Cacon, Stefan, Kontny, Bernard, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 20 (124), p. 13-23
Zdroj: ČGS (UNM)
The GPS geodynamic network EAST SUDETEN. Five annual campaigns (1997-2001), data processing and results / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Reports on Geodesy -- Roč. 61, č. 1 (2002), s. 69-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The GPS geodynamic network East Sudeten. Five annual campaigns (1997-2001). Data processing and results / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 20(124) (2002), s. 13-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The GPS geodynamic network "SUDETEN" - five annual campaigns (1997-2001), data processing and results / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 4, - (2002), s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS geodynamická síť východní Sudety. Pět ročních kampaní (1997 - 2001). Zpracování dat a výsledky
GPS monitoring of subsidence depression progress on undermined area / Doležalová, Hana, Georgiovská, Lucie, Kajzar, Vlastimil, Smetanová, Lenka, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych -- S. 99-106
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
GPS Network "SUDETEN" - Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998 / Bosy, J., Cacon', S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts of the 2nd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the east Sudety Mts. and Adjacent Areas, Boleslawów, April 6-8, 2000 -- s. 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GPS Network "SUDETEN" - Results of the campaigns 1997-2000 / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 3, - (2001), s. GRA3, 2057
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH